Energiegebruik bij gebouwen 

Milieubeleid bij energiegebruik bij gebouwen 

Wij begrijpen dat de milieuwetgeving ingewikkeld kan zijn, zeker voor bedrijven met een hoog energieverbruik. Deze hoeveelheden energiegebruik kunnen namelijk schadelijk zijn voor het milieu en leiden tot de emissie van broeikasgassen. Met de introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn de procedures voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen veranderd. Voor bedrijven met een hoog energieverbruik betekent dit dat er voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning nodig is. Dit vereist diepgaande kennis van zowel je bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. 

Wat betekent hoog energieverbruik?

Hoog energieverbruik is een milieubelastende activiteit die sectoroverstijgend is. Dit betekent dat het energieverbruik in je gebouw of op het terrein van je gebouw een belangrijke rol speelt, ongeacht de bedrijfstak waarin je actief bent. Wanneer je energieverbruik ten minste 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten in een kalenderjaar bedraagt, val je onder deze categorie. Paragraaf 3.2.0 uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is van toepassing op het gebruik van energie. Dit omvat alle activiteiten op dezelfde locatie als het gebouw of op het terrein van dat gebouw. 

Welke milieuregels gelden voor bedrijven met een hoog energieverbruik?

Voor bedrijven met een hoog energieverbruik zijn er specifieke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van toepassing. Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief functioneel ondersteunende activiteiten. Bij de milieubelastende activiteit staat welke inhoudelijke regels uit hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 van toepassing zijn. Voor energiegebruik bij gebouwen geldt specifiek paragraaf 5.4.1, die gericht is op de verduurzaming van het energiegebruik. 

Wanneer heb je een omgevingsvergunning nodig?

Hoewel er voor de activiteit van hoog energieverbruik op zichzelf geen vergunningplicht geldt, is het belangrijk om te weten dat niet alle regels voor energiegebruik bij gebouwen in het Bal staan. Er kunnen ook relevante regels staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), andere omgevingsvergunningen of in lokale regelgeving. Daarom is het essentieel om grondig na te gaan welke regels van toepassing zijn op jouw specifieke situatie en of je mogelijk aanvullende vergunningen nodig hebt. Gelukkig kun je rekenen op AdbLOM.  

Hoe kan AdbLOM jouw bedrijf met een hoog energieverbruik helpen ?

Bij AdbLOM hebben we de expertise en ervaring om je door het complexe proces van milieuregels en duurzaamheidsstrategieën te begeleiden. Wij bieden advies op maat om de specifieke milieuvoorschriften voor jouw bedrijfsactiviteiten te identificeren en oplossingen te bieden om aan deze regels te voldoen. We begeleiden je bij het opstellen en indienen van alle noodzakelijke vergunningsaanvragen volgens de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast ondersteunen we je bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën om je energieverbruik te verduurzamen en je ecologische voetafdruk te verkleinen. Onze compliance audits zorgen ervoor dat je bedrijf voldoet aan alle relevante milieuregels en -voorschriften.

Neem vandaag nog contact op om te ontdekken hoe wij jou kunnen ondersteunen bij het navigeren door de milieuwetgeving en het verbeteren van je milieuprestaties. Samen werken we aan een duurzame toekomst!

 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl