Graven in bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde

Graven in bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde 

Wij begrijpen dat de milieuwetgeving vaak complex en verwarrend kan zijn, ook voor bedrijven die zich bezighouden met graven in bodems met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke risico’s voor het milieu en de gezondheid met zich meebrengen. Denk aan het vermengen van partijen grond van verschillende kwaliteitsklassen (zoals herbruikbare en niet-herbruikbare grond) en het ondoelmatig beheer van afvalstoffen. Bij AdbLOM staan wij klaar om je door deze ingewikkelde regelgeving te gidsen en te zorgen dat je aan alle vereisten voldoet. 

Wat betekent graven in een bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit?

Deze milieubelastende activiteit omvat een aantal specifieke handelingen, waaronder: 

  • Graven in de bodem: Dit geldt wanneer aan bepaalde criteria wordt voldaan die de activiteit als milieubelastend aanwijzen. 
  • Tijdelijke opslag van grond: Tijdens het graven wordt de grond tijdelijk opgeslagen voordat deze weer teruggaat in de bodem of wordt afgevoerd naar een andere locatie. 
  • Terugplaatsen van de grond: Na de werkzaamheden wordt de uitgegraven grond teruggeplaatst in de afgegraven bodem. 
  • Zeven van de uitgegraven grond: Dit gebeurt op dezelfde locatie. 

Graven vindt vaak plaats bij de bouw van huizen, de aanleg van kabels, leidingen, rioleringen en de inrichting van de openbare ruimte of het landschap. Dit kan zowel onder als boven het grondwaterpeil gebeuren. Als de grond niet wordt teruggeplaatst, moet deze naar een verwerker worden afgevoerd, zoals een grondreiniger of immobilisatiebedrijf. Soms wordt de grond eerst naar een vergunde opslaglocatie gebracht. 

Welke milieuregels gelden voor deze activiteiten?

Voor bedrijven die graven in bodems met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit zijn er specifieke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van toepassing. Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van de relevante regels: 

  • Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit: Bij deze activiteit horen specifieke regels om de impact op het milieu te minimaliseren. 
  • Voorafgaand bodemonderzoek: Dit is essentieel om de kwaliteit van de bodem te bepalen en om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om het milieu te beschermen. 

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor de activiteit van graven in een bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit geldt geen directe vergunningplicht. Echter, het is belangrijk om te weten dat niet alle regels in het Bal staan. Er kunnen ook relevante regels zijn in andere wet- en regelgeving, zoals: 

  • Het omgevingsplan van de gemeente: Dit kan regels bevatten over archeologische monumenten en kleinschalig graven, zoals de regels in de zogenaamde bruidsschat. 
  • De omgevingsverordening van de provincie: Dit kan betrekking hebben op ontgrondingen of grondwater. 
  • De waterschapsverordening van het waterschap: Deze kan aanvullende eisen stellen. 
  • Een eventuele omgevingsvergunning: Dit kan vereist zijn afhankelijk van specifieke lokale omstandigheden en regelgeving. 

Waarom kiezen voor AdbLOM?

Onze diepgaande kennis van de milieuwetgeving en onze praktijkervaring in verschillende sectoren maken ons tot de ideale partner voor bedrijven die zich bezighouden met bodemsanering en graafwerkzaamheden. Wij begrijpen dat elke organisatie uniek is en bieden daarom oplossingen die specifiek op jouw behoeften zijn afgestemd. Of je nu hulp nodig hebt bij het verkrijgen van vergunningen, het uitvoeren van bodemonderzoeken of het naleven van complexe regelgeving, wij staan voor je klaar. 

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij jou kunnen ondersteunen bij het navigeren door de milieuwetgeving en het verbeteren van je milieuprestaties. Samen werken we aan een duurzame toekomst! 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl