Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde

Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde

Wij begrijpen dat de milieuwetgeving vaak complex en verwarrend kan zijn, vooral voor bedrijven die zich bezighouden met graven in bodems met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke risico’s voor het milieu met zich meebrengen, zoals het vermengen van bodemlagen van verschillende kwaliteitsklassen. Bij AdbLOM staan wij klaar om je door deze ingewikkelde regelgeving te gidsen en te zorgen dat je aan alle vereisten voldoet. 

Wat betekent graven in een bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit?

Deze milieubelastende activiteit omvat een aantal specifieke handelingen, waaronder: 

  • Graven in de bodem: Dit gebeurt volgens de criteria voor de aanwijzing van de milieubelastende activiteit. 
  • Tijdelijke opslag van grond: Tijdens het graven wordt de grond tijdelijk opgeslagen in de directe nabijheid van de ontgravingslocatie. 
  • Terugplaatsen van de grond: Na de werkzaamheden wordt de uitgegraven grond weer teruggeplaatst in de afgegraven bodem. 
  • Zeven van de uitgegraven grond: Dit gebeurt op dezelfde locatie. 

Graven kan plaatsvinden bij de bouw van huizen, de aanleg van kabels, leidingen, rioleringen, en de inrichting van de openbare ruimte of het landschap. Dit kan zowel onder als boven het grondwaterpeil gebeuren. Na de werkzaamheden wordt de grond teruggeplaatst in de afgegraven bodem. 

Welke milieuregels gelden voor deze activiteiten?

Voor bedrijven die graven in bodems met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit zijn er specifieke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van toepassing. Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van de relevante regels: 

  • Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit: Bij deze activiteit horen specifieke regels om de impact op het milieu te minimaliseren. 
  • Voorafgaand bodemonderzoek: Dit is essentieel om de kwaliteit van de bodem te bepalen en om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om het milieu te beschermen. 

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor de activiteit van graven in een bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit geldt geen directe vergunningplicht. Echter, als er ook sprake is van een ontgrondingsactiviteit, kan er wel sprake zijn van een vergunningplicht voor de ontgrondingsactiviteit. Het is belangrijk om te weten dat niet alle regels in het Bal staan. Er kunnen ook relevante regels zijn in andere wet- en regelgeving, zoals: 

  • Het omgevingsplan van de gemeente: Dit kan regels bevatten over aardkundige waarden of kleinschalig graven (bijvoorbeeld voor grondverzet minder dan 25 m³). 
  • De omgevingsverordening van de provincie: Dit kan betrekking hebben op ontgrondingen of grondwater. 
  • De waterschapsverordening van het waterschap: Deze kan aanvullende eisen stellen. 
  • Een eventuele omgevingsvergunning: Dit kan vereist zijn afhankelijk van specifieke lokale omstandigheden en regelgeving. 

Kies voor het milieuadvies van AdbLOM

Bij AdbLOM beschikken we over diepgaande kennis van milieuwetgeving en hebben we praktijkervaring in diverse sectoren. Dit maakt ons de perfecte partner voor bedrijven die zich bezighouden met bodemsanering en graafwerkzaamheden. Wij begrijpen dat elke organisatie uniek is en bieden daarom maatwerkoplossingen die specifiek op jouw behoeften zijn afgestemd.

Of je nu hulp nodig hebt bij het verkrijgen van vergunningen, het uitvoeren van bodemonderzoeken, of het naleven van complexe regelgeving, wij staan voor je klaar. Ons team is er om je te ondersteunen bij het navigeren door de milieuwetgeving en het verbeteren van je milieuprestaties.

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij jou kunnen helpen. Samen werken we aan een duurzame toekomst!

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl