Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak

Milieuadvies voor bedrijven die een koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak hebben

Bedrijven die gebruikmaken van koelinstallaties met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak, kunnen te maken krijgen met complexe regelgeving. De bedrijfsactiviteiten kunnen namelijk aanzienlijke milieueffecten hebben, met name voor de externe veiligheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Wat valt onder koelinstallaties met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak?

Een koelinstallatie omvat een combinatie van onderdelen gevuld met koudemiddel en alle apparatuur die nodig is voor een goede werking van het koelsysteem. De onderdelen zijn met elkaar verbonden en vormen samen een gesloten koudemiddelcircuit waarin het koudemiddel circuleert. Het doel van dit koudemiddelcircuit is warmte op te nemen of af te staan. Hieronder vallen ook vriesinstallaties en warmtepompen.

Milieuregels voor koelinstallaties met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

  • Koelinstallatie: Dit betreft niet-vergunningplichtige activiteiten met koelinstallaties die de genoemde grenswaarden niet overschrijden.
  • Lozen van koelwater: Dit betreft niet-vergunningplichtige activiteiten waarbij koelwater wordt geloosd.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Een omgevingsvergunning is nodig voor de volgende situaties:

  • Koelinstallatie met een inhoud van meer dan:
    • 100 kg koolwaterstoffen
    • 1.500 kg ammoniak
  • Lozen van koelwater: Een vergunning is nodig als er koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW op oppervlaktewater wordt geloosd.

Vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf. Voor die andere milieubelastende activiteiten kan ook een vergunningplicht gelden.

Waarom kiezen voor AdbLOM?

Bij AdbLOM begrijpen we dat bedrijven die koelinstallaties met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak gebruiken, unieke uitdagingen tegenkomen. Onze expertise helpt je om te navigeren door de complexe milieuwetgeving en zorgt ervoor dat jouw bedrijfsvoering milieuvriendelijk en duurzaam is.

We beginnen met een grondige analyse van jouw koelinstallatieactiviteiten om op maat gemaakt advies te bieden over de benodigde vergunningen en milieueisen. Onze deskundigen zorgen ervoor dat alle noodzakelijke documentatie nauwkeurig en op tijd wordt ingediend, waardoor jouw vergunningsproces efficiënt en probleemloos verloopt.

Daarnaast voeren we uitgebreide milieu-audits uit om te garanderen dat jouw bedrijf aan alle relevante milieuwetgeving voldoet en eventuele risico’s tijdig kan aanpakken. Onze audits zijn bedoeld om proactief problemen te identificeren en op te lossen voordat ze ernstige gevolgen kunnen hebben.

We bieden ook gerichte trainingen en educatieprogramma’s aan voor jouw personeel, zodat zij goed op de hoogte zijn van milieubewustzijn en de naleving van milieuregels. Deze programma’s zorgen ervoor dat iedereen binnen jouw organisatie de beste praktijken en de nieuwste voorschriften begrijpt en toepast, wat bijdraagt aan een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering.

Bij AdbLOM geloven we in oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Onze expertise zorgt ervoor dat je niet alleen voldoet aan de huidige milieuwetgeving, maar ook voorbereid bent op toekomstige veranderingen. Dit geeft je de zekerheid dat jouw koelinstallaties niet alleen efficiënt en effectief werken, maar ook in lijn zijn met de hoogste milieustandaarden.

Kies voor AdbLOM en ervaar de voordelen van een partner die jouw unieke uitdagingen begrijpt en je helpt om een milieuvriendelijke en duurzame toekomst te realiseren. Met onze ondersteuning kun je met vertrouwen blijven groeien en innoveren in de dynamische wereld van koelinstallaties.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl