Natte koeltoren

Milieuadvies voor bedrijven met een natte koeltoren

Bij AdbLOM weten we dat bedrijven met een of meerdere natte koeltorens te maken krijgen met ingewikkelde milieuregels. De activiteiten van deze bedrijven kunnen aanzienlijke milieueffecten hebben, met name voor de externe veiligheid. Er gelden strenge eisen voor legionellapreventie. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Wat valt onder een natte koeltoren?

Een natte koeltoren is een installatie met een open constructie voor het afvoeren van overtollige warmte uit een productieproces of bouwwerk door het vernevelen van water. Dit betreft de hele installatie, niet alleen de plek waar het vernevelen plaatsvindt. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • Verdampingscondensors: Deze gebruiken water om warmte te absorberen en af te voeren.
  • Hybride koeltorens en koelers: Deze combineren droge en natte koelmethoden om efficiënt warmte af te voeren.
  • Adiabatische koelers: Deze maken gebruik van de verdampingskoeling om warmte te verminderen.

Milieuregels voor bedrijven met een natte koeltoren

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

  • Natte koeltoren: Zorg voor de juiste preventieve maatregelen tegen legionella en houd je aan de specificaties voor het veilig beheren van koelinstallaties.
  • Lozen van koelwater: Beheer en controleer de kwaliteit van het geloosde koelwater om milieuschade te minimaliseren.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor het exploiteren van een natte koeltoren geldt geen specifieke vergunningplicht volgens de kernactiviteit. Echter, vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf waarvoor wel een vergunningplicht kan gelden. Daarnaast kunnen er aanvullende regels en vergunningen van toepassing zijn volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), zoals energiebesparende maatregelen en specifieke omgevingsvergunningen.

Andere relevante regelgeving

Niet alle regels voor natte koeltorens staan in het Bal. Er kunnen ook aanvullende regels gelden uit andere regelingen, zoals:

  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): Deze kan aanvullende energiebesparende maatregelen vereisen.
  • Lokale regelgeving: Dit omvat bijvoorbeeld het omgevingsplan van de gemeente, de omgevingsverordening van de provincie en de waterschapsverordening van het waterschap.

Om te bepalen welke lokale regels voor jouw locatie gelden, kun je het beste gebruikmaken van het onderdeel “Regels op de kaart” van het Omgevingsloket.

Hoe kan AdbLOM jouw bedrijf met een natte koeltoren helpen?

Bij AdbLOM begrijpen we dat bedrijven met natte koeltorens unieke uitdagingen tegenkomen in het voldoen aan milieuwetgeving en efficiënt beheer. Ons team van experts staat klaar om je te ondersteunen bij elke stap van het proces, zodat jouw bedrijfsvoering zowel milieuvriendelijk als duurzaam is.

Onze dienstverlening begint met een gedetailleerde analyse van jouw koeltorenactiviteiten. Op basis daarvan bieden we op maat gemaakt advies over de benodigde vergunningen en milieueisen, specifiek afgestemd op jouw situatie. Wij zorgen ervoor dat alle noodzakelijke documentatie nauwkeurig en op tijd wordt ingediend, zodat het vergunningsproces soepel en zonder problemen verloopt.

Daarnaast voeren we grondige milieu-audits uit om ervoor te zorgen dat jouw natte koeltoren voldoet aan alle geldende milieuwetgeving. Deze audits helpen je om eventuele risico’s proactief te identificeren en aan te pakken, waardoor je bedrijf altijd compliant is met de nieuwste regelgeving.

Om ervoor te zorgen dat jouw team goed op de hoogte is van milieubewustzijn en de naleving van milieuregels, bieden wij gerichte trainingen en educatieprogramma’s aan. Deze programma’s zorgen ervoor dat iedereen binnen jouw organisatie de beste praktijken en nieuwste voorschriften begrijpt en toepast, wat bijdraagt aan een verantwoord en duurzaam beheer van je koeltoren.

Wat ons onderscheidt, is ons vermogen om oplossingen te bieden die specifiek zijn afgestemd op de unieke behoeften van jouw bedrijf. Onze expertise zorgt ervoor dat jouw faciliteit niet alleen voldoet aan de huidige wetgeving, maar ook voorbereid is op toekomstige veranderingen. Dit geeft je de zekerheid dat je bedrijf milieuvriendelijk en duurzaam opereert, waardoor je zonder zorgen kunt blijven groeien en innoveren.

Kies voor AdbLOM en ontdek hoe wij je kunnen helpen om in de dynamische wereld van natte koeltorens een milieuvriendelijke en duurzame toekomst te realiseren. Met AdbLOM aan je zijde heb je een partner die jouw specifieke behoeften begrijpt en je ondersteunt bij elke stap naar succes.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl