Op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen 

Milieubeleid voor bedrijven die afvalstoffen op of in de bodem brengen of gevaarlijke afvalstoffen op buiten stortplaatsen 

Bij milieuadviesbureau AdbLOM erkennen we de complexe uitdagingen van de milieuwetgeving. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijven die zich bezighouden met het op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen. Deze activiteiten kunnen ernstige gevolgen hebben voor het milieu, zoals bodemverontreiniging, ondoelmatige afvalbeheer en ongewenste lozingen. Wij zijn hier om jou te helpen navigeren door deze complexe regelgeving en ervoor te zorgen dat jouw bedrijf voldoet aan alle vereisten. 

Omgevingswet en milieuvergunningen

Met de introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen aanzienlijk veranderd. Onder deze nieuwe regelgeving is het essentieel dat voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning wordt aangevraagd. Dit vraagt om diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. 

Bij AdbLOM hebben we de expertise in huis om jou hierbij te ondersteunen. Wij helpen je bij het identificeren van de benodigde vergunningen en begeleiden je door het gehele aanvraagproces. Onze experts zorgen ervoor dat je voldoet aan alle voorschriften, zodat jij je kunt concentreren op je kernactiviteiten. 

Wat valt onder het op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen?

De milieubelastende activiteit van het op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen wordt aangewezen in paragraaf 3.2.14 van het Bal. Deze activiteit kan schadelijk zijn voor het milieu en de nadelige gevolgen zijn voornamelijk verontreiniging van de bodem, lozingen en ondoelmatig beheer van afvalstoffen. Dit geldt voor bedrijven die bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op of in de bodem brengen. 

Milieuregels voor het op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen

Voor deze milieubelastende activiteit zijn er geen algemene regels aangewezen. Dit betekent dat er specifieke aandacht nodig is voor elke situatie waarin deze activiteit plaatsvindt, om ervoor te zorgen dat alle milieueffecten adequaat worden beheerd. 

Uitzonderingen op milieubelastende activiteiten

Voor bepaalde gevallen gelden specifieke regels niet als het gaat om milieubelastende activiteiten. Deze uitzonderingen zijn van toepassing wanneer:

  • Meststoffen op of in de bodem worden gebracht, inclusief het vernietigen van graszoden op weidegronden, mits dit een nuttige toepassing betreft.
  • Bouwstoffen worden toegepast, op voorwaarde dat het om een nuttige toepassing gaat.
  • Grond of baggerspecie wordt toegepast, mits dit nuttig wordt gebruikt.
  • Mijnsteen of vermengde mijnsteen wordt toegepast, voor zover dit een nuttige toepassing betreft.
  • Er wordt gestort op een stortplaats of een winningsafvalvoorziening.
  • Afvalwater op of in de bodem wordt geloosd.
  • Huishoudelijke afvalstoffen die nog niet zijn ingezameld of afgegeven, op of in de bodem worden gebracht.
  • CO2 op of in de bodem wordt gebracht voor permanente opslag, zoals bedoeld in artikel 1, onder u, van de Mijnbouwwet.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Een omgevingsvergunning is vereist voor alle handelingen die onder deze milieubelastende activiteit vallen. Dit is noodzakelijk om te beoordelen of er sprake is van een doelmatig beheer van afvalstoffen. Daarnaast is een vergunning nodig voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van stoffen of afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit. 

Vrijstelling voor plantenresten

Er is een uitzondering voor het op of in de bodem brengen van plantenresten die in de Vrijstellingsregeling plantenresten staan. Voor deze activiteiten is geen omgevingsvergunning nodig, mits de plantenresten volgens de voorwaarden van die regeling worden behandeld. 

Neem contact op met AdbLOM voor milieuadvies

Bij milieuadviesbureau AdbLOM bieden we op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op jouw specifieke behoeften en bedrijfsomstandigheden. Onze diensten omvatten advies en begeleiding bij het naleven van milieuwetgeving en het opstellen van vergunningsaanvragen, het uitvoeren van grondige milieu-audits om te zorgen dat jouw activiteiten voldoen aan de geldende normen en wetgeving, en het aanbieden van trainingen voor jou en je personeel zodat iedereen op de hoogte is van de nieuwste regelgeving en best practices op het gebied van milieubeheer. Onze deskundige adviseurs, met jarenlange ervaring, zijn gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven zoals dat van jou. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Samen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan alle regelgeving, zodat jij je kunt richten op wat echt belangrijk is: jouw bedrijfsvoering.

Bij AdbLOM maken we milieuadvies eenvoudig en toegankelijk. Vertrouw op onze expertise en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen bij al je milieuvraagstukken.

 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl