Op of in de bodem brengen van meststoffen 

Milieubeleid voor het op of in de bodem brengen van meststoffen 

Het navigeren door de complexe milieuwetgeving is voor veel bedrijven een grote uitdaging, zeker voor bedrijven die zich bezighouden met het op of in de bodem brengen van meststoffen. Deze activiteiten kunnen schadelijk zijn voor het milieu, met nadelige gevolgen zoals bodemverontreiniging en lozingen. Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we deze uitdagingen en staan we klaar om jou te helpen met de naleving van de regelgeving. 

Omgevingswet en vergunningen voor het op of in de bodem brengen van meststoffen

Met de introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de procedure voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen veranderd. De nieuwe regelgeving vereist dat voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning wordt aangevraagd. Dit betekent dat er diepgaande kennis nodig is van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. Onze experts bij AdbLOM zijn gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven door deze complexe processen en zorgen ervoor dat je voldoet aan alle vereisten. 

Wat valt onder het op of in de bodem brengen van meststoffen?

De milieubelastende activiteit van het op of in de bodem brengen van meststoffen wordt aangeduid in paragraaf 3.2.20 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit omvat ook het vernietigen van weidegronden. Deze activiteiten zijn bedrijfstakoverstijgend en vereisen specifieke aandacht om de milieueffecten te beheersen. 

Milieuregels voor het op of in de bodem brengen van meststoffen

Voor de milieubelastende activiteit van het op of in de bodem brengen van meststoffen gelden specifieke regels uit het Bal. Deze regels zijn van toepassing op de gehele activiteit, inclusief functioneel ondersteunende activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van de relevante regels: 

  • Op of in de bodem brengen van meststoffen: Bij het toepassen van meststoffen op of in de bodem, moeten strikte richtlijnen worden gevolgd om te voorkomen dat de bodem wordt verontreinigd of dat er ongewenste stoffen in het grondwater terechtkomen. 
  • Op of in de bodem brengen van zuiveringsslib: Zuiveringsslib, afkomstig van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk of stedelijk afvalwater, moet op een gecontroleerde manier worden toegepast om te voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem terechtkomen. 
  • Vernietigen van de zode van gras op weidegronden: Bij het vernietigen van graszoden op weidegronden moeten de juiste technieken en procedures worden gevolgd om negatieve milieueffecten te minimaliseren. 

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Voor bepaalde activiteiten binnen het op of in de bodem brengen van meststoffen is een omgevingsvergunning vereist. Een vergunning is nodig voor: 

  • Het op of in de bodem brengen van zuiveringsslib afkomstig van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk of stedelijk afvalwater. 
  • Zuiveringsinstallaties die afvalwater zuiveren dat vergelijkbaar is met huishoudelijk en stedelijk afvalwater. 

De omgevingsvergunning is essentieel om de nadelige gevolgen voor bodem, planten, dieren en mensen te beoordelen.

Neem contact op met AdbLOM voor meststoffenbeheer

Bij AdbLOM bieden we op maat gemaakte oplossingen voor bedrijven die zich bezighouden met het op of in de bodem brengen van meststoffen. Onze diensten zijn afgestemd op jouw specifieke behoeften en bedrijfsomstandigheden. We adviseren je over de beste strategieën om aan de milieuwetgeving te voldoen en begeleiden je bij het opstellen van vergunningsaanvragen. Daarnaast voeren we grondige milieu-audits uit om te zorgen dat jouw activiteiten voldoen aan de geldende normen en wetgeving. We bieden ook trainingen aan voor jou en je personeel, zodat iedereen op de hoogte is van de nieuwste regelgeving en best practices op het gebied van milieubeheer. Ons team van deskundige adviseurs heeft jarenlange ervaring en is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven zoals dat van jou.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Samen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan alle regelgeving, zodat jij je kunt richten op wat echt belangrijk is: jouw bedrijfsvoering. Bij AdbLOM maken we milieuadvies eenvoudig en toegankelijk. Vertrouw op onze expertise en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen bij al je milieuvraagstukken.

 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl