Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Milieubeleid voor bedrijven die vuurwerk opslaan, herverpakken en bewerken of werken met pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Het navigeren door de complexe milieuwetgeving is een uitdaging, vooral voor bedrijven die zich bezighouden met het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke risico’s met zich meebrengen, met name op het gebied van externe veiligheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we deze uitdagingen en staan we klaar om jou te helpen bij het voldoen aan alle relevante regelgeving. 

Omgevingswet en vergunningen voor deze bedrijfsactiviteit

De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedures voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Volgens deze nieuwe wetgeving moet voor elke afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning worden aangevraagd. Dit vereist een diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. Onze experts bij AdbLOM zijn gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven door deze complexe processen en zorgen ervoor dat je voldoet aan alle vereisten. 

Wat valt onder het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik?

Deze activiteit is bedrijfstakoverstijgend en omvat artikelen voor vermaak of podiumgebruik, zoals vuurwerk en andere pyrotechnische artikelen die bedoeld zijn om warmte, licht, geluid, gas of rook te produceren. Deze artikelen bevatten explosieve stoffen of een explosief mengsel van stoffen. 

Bij deze activiteit gaat het om het opslaan, herverpakken of bewerken van: 

  • 200 kg vuurwerk of meer in totaal van vuurwerk van categorie F1 en fop- en schertsvuurwerk zoals bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid van het Vuurwerkbesluit 
  • 25 kg vuurwerk of meer van categorie F2 en F3 
  • Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik 

Het gewicht is inclusief omhulsel en verpakking van het vuurwerk, maar exclusief de transportverpakking. De transportverpakking van vuurwerk, vaak in kartonnen dozen (UN 4G), bepaalt de ADR-classificatie van het vuurwerk, waarbij vuurwerk van categorie F1, F2 en F3 onder ADR-klasse 1.4 valt. 

Milieuregels voor het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Voor deze milieubelastende activiteit zijn specifieke regels uit hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van toepassing. Voor het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik is paragraaf 4.102 relevant. Het is belangrijk om te weten welke regels van toepassing zijn, zodat je geen onverwachte problemen tegenkomt. 

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Een omgevingsvergunning is vereist voor het opslaan, herverpakken of bewerken van: 

  • Meer dan 25 kg pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2 
  • Meer dan 10.000 kg vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 
  • Vuurwerk van categorie F4 
  • Vuurwerk dat niet in artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit staat als vuurwerk voor particulier gebruik 

De reden voor deze vergunningplicht is de externe veiligheid, gezien de risico’s die gepaard gaan met het opslaan en behandelen van dergelijke gevaarlijke stoffen. 

AdbLOM: jouw milieuspecialist voor vuurwerk en pyrotechniek

Bij AdbLOM bieden we op maat gemaakte oplossingen voor bedrijven die zich bezighouden met het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Onze diensten zijn specifiek afgestemd op jouw unieke behoeften en bedrijfsomstandigheden. We adviseren je over de beste strategieën om aan de milieuwetgeving te voldoen en begeleiden je bij het opstellen van vergunningsaanvragen. Daarnaast voeren we grondige milieu-audits uit om ervoor te zorgen dat jouw activiteiten voldoen aan de geldende normen en wetgeving.

Ook bieden we trainingen aan voor jou en je personeel, zodat iedereen op de hoogte is van de nieuwste regelgeving en best practices op het gebied van milieubeheer. Ons team van deskundige adviseurs, met jarenlange ervaring, staat klaar om je te helpen met al je vragen en zorgen rondom milieuwetgeving en vergunningen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Samen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan alle regelgeving, zodat jij je kunt richten op wat echt belangrijk is: jouw bedrijfsvoering. Bij AdbLOM maken we milieuadvies eenvoudig en toegankelijk. Vertrouw op onze expertise en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen bij al je milieuvraagstukken.

 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl