Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 

Milieubeleid voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 

Het voldoen aan milieuwetgeving is een complexe en uitdagende taak, vooral voor bedrijven die zich bezighouden met het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke risico’s voor het milieu met zich meebrengen, met name op het gebied van externe veiligheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de verontreiniging van de bodem. Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we deze uitdagingen en bieden we de expertise die nodig is om jouw bedrijf te helpen voldoen aan alle relevante regelgeving. 

Omgevingswet en vergunningen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen

Met de introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen aanzienlijk veranderd. Onder de nieuwe regelgeving is het essentieel dat voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning wordt aangevraagd. Dit vereist diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. Onze experts bij AdbLOM staan klaar om jou te begeleiden door dit complexe proces en ervoor te zorgen dat je voldoet aan alle vereisten. 

Wat valt onder het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking?

De milieubelastende activiteit van het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking wordt beschreven in paragraaf 3.2.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betreft een bedrijfstakoverstijgende activiteit die de opslag omvat van gevaarlijke stoffen zoals: 

 • ADR-klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, of 8 
 • ADR-klasse 9 die het aquatisch milieu verontreinigen 
 • Gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 van bijlage I, deel 3, CLP-verordening 

De opslag van gevaarlijke stoffen die niet in verpakking zitten en niet onder de paragrafen voor opslagtanks voor gassen, vloeistoffen, en vaste minerale anorganische meststoffen vallen, wordt ook als kernactiviteit beschouwd. Bij deze activiteit horen ook handelingen zoals overslaan, laden en lossen. Zelfs tijdelijk opslaan in afwachting van verder vervoer valt onder deze milieubelastende activiteit. 

Milieuregels voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking

Voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking gelden specifieke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels zijn van toepassing op de gehele milieubelastende activiteit, inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten. Hier zijn enkele van de belangrijkste regels: 

 • Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking: Er gelden maxima voor de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in een opslagvoorziening mogen worden opgeslagen, zoals 10.000 kg gevaarlijke stoffen of 1.000 kg gevaarlijke stoffen van de ADR-klassen 6.1 of 8, verpakkingsgroep I, en 1.500 liter giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 per opslagvoorziening. 
 • Opslaan van organische peroxiden in verpakking: Er mogen maximaal 1.000 kg gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2, type C tot en met F, zonder temperatuurbeheersing worden opgeslagen per opslagvoorziening. 

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Een omgevingsvergunning is vereist voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking in de volgende situaties: 

 • Meer dan 1.500 liter giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen 
 • ADR-klasse 5.2, type A of B 
 • ADR-klasse 5.2, type C tot en met F, waarvoor volgens de ADR temperatuurbeheersing is vereist 
 • Meer dan 1.000 kg ADR-klasse 5.2, type C tot en met F, waarvoor volgens de ADR geen temperatuurbeheersing is vereist 
 • Meer dan 1.000 kg ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I 
 • Meer dan 1.000 kg ADR-klasse 8, verpakkingsgroep I 
 • Meer dan 1.500 liter tot vloeistof verdichte gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 van bijlage I, deel 3, CLP-verordening in gasflessen 
 • 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen 

De reden voor deze vergunningplicht is de externe veiligheid, gezien de risico’s die gepaard gaan met het opslaan van deze gevaarlijke stoffen. 

Hoe kan AdbLOM jou helpen? 

Bij AdbLOM bieden we op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op jouw specifieke behoeften en bedrijfsomstandigheden. Onze diensten omvatten onder andere: 

 1. Advies en Begeleiding: Wij adviseren jou over de beste strategieën om aan de milieuwetgeving te voldoen en begeleiden je bij het opstellen van vergunningsaanvragen. 
 1. Milieu-audits: Wij voeren grondige milieu-audits uit om te zorgen dat jouw activiteiten voldoen aan de geldende normen en wetgeving. 
 1. Training en Educatie: Wij bieden trainingen aan voor jou en je personeel, zodat iedereen op de hoogte is van de nieuwste regelgeving en best practices op het gebied van milieubeheer. 

AdbLOM: milieuadvies voor opslag van gevaarlijke stoffen

Bij AdbLOM bieden we op maat gemaakte oplossingen voor bedrijven die zich bezighouden met het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. Onze diensten zijn specifiek afgestemd op jouw unieke behoeften en bedrijfsomstandigheden. We adviseren je over de beste strategieën om aan de milieuwetgeving te voldoen en begeleiden je bij het opstellen van vergunningsaanvragen. Daarnaast voeren we grondige milieu-audits uit om ervoor te zorgen dat jouw activiteiten voldoen aan alle geldende normen en wetgeving.

Ook bieden we trainingen aan voor jou en je personeel, zodat iedereen op de hoogte is van de nieuwste regelgeving en best practices op het gebied van milieubeheer. Ons team van deskundige adviseurs, met jarenlange ervaring, staat klaar om je te helpen met al je vragen en zorgen rondom milieuwetgeving en vergunningen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Samen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan alle regelgeving, zodat jij je kunt richten op wat echt belangrijk is: jouw bedrijfsvoering. Bij AdbLOM maken we milieuadvies eenvoudig en toegankelijk. Vertrouw op onze expertise en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen bij al je milieuvraagstukken.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl