Opslaan, zeven, ontwateren en samenvoegen van grond of baggerspecie 

Milieubeleid voor bedrijven die zich bezighouden met het opslaan, zeven, ontwateren en samenvoegen van grond of baggerspecie 

Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we als geen ander de uitdagingen van milieuwetgeving. Dit geldt zeker voor bedrijven die zich bezighouden met het opslaan van grond of baggerspecie. Deze activiteit kan aanzienlijke risico’s voor het milieu met zich meebrengen, met name verontreiniging van de bodem en lozingen van afvalwater. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedures voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen veranderd. Onder deze nieuwe regelgeving is het essentieel dat voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning wordt aangevraagd. Wij zijn hier om jou te helpen bij dit proces, zodat je volledig voldoet aan alle voorschriften. 

Wat valt onder het opslaan van grond of baggerspecie?

De milieubelastende activiteit van het opslaan van grond of baggerspecie is vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze activiteit omvat: 

 • Het op de bodem opslaan van grond of baggerspecie, zowel op land als in oppervlaktewater. 
 • Het opslaan van grond of baggerspecie op een landbodem is aangewezen als een milieubelastende activiteit. 
 • Het opslaan van grond of baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam is aangewezen als een lozingsactiviteit. Voor deze lozingsactiviteiten is de waterkwaliteitsbeheerder het bevoegde gezag. 
 • Het opslaan van grond of baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam waarvoor een vergunningplicht geldt op grond van artikel 3.48k, is ook aangewezen als een milieubelastende activiteit. Dit betekent dat zowel de gemeente als de waterkwaliteitsbeheerder bevoegd gezag zijn, afhankelijk van de situatie. 

Onder ‘opslaan’ valt het in voorraad hebben van grond of baggerspecie om later te vervoeren, te gebruiken of te behandelen. Hierbij horen ook handelingen zoals: 

 • Het zeven of samenvoegen van grond. 
 • Het zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van baggerspecie. 

Het gaat om grond en baggerspecie zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. Let op: als je meer dan één partij ingezamelde of afgegeven grond of baggerspecie opslaat, gelden ook de regels voor de milieubelastende activiteit grondbank of grondreinigingsbedrijf. Deze regels gelden bovenop de regels voor de milieubelastende activiteit opslaan van grond of baggerspecie. 

Milieuregels voor het opslaan van grond of baggerspecie

Voor het opslaan van grond of baggerspecie gelden specifieke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels zijn van toepassing op de gehele milieubelastende activiteit, inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten. Hier zijn enkele van de belangrijkste regels: 

 • Ontvangen van afvalstoffen: Voor niet-vergunningplichtige activiteiten geldt dat je moet voldoen aan de algemene regels voor het ontvangen van afvalstoffen. 
 • Opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond en baggerspecie: Je moet zorgen dat deze activiteiten voldoen aan de milieuregels, om verontreiniging van de bodem en water te voorkomen. 

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Een omgevingsvergunning is vereist voor het opslaan van grond of baggerspecie onder de volgende omstandigheden: 

 • Grond met de kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ of ‘sterk verontreinigd’. 
 • Baggerspecie met de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’. 
 • Grond of baggerspecie van onbekende kwaliteit. Onbekende kwaliteit betekent dat de kwaliteit niet is vastgesteld in een milieuverklaring bodemkwaliteit en ook niet af te leiden is uit de herkomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gedumpte partijen of partijen die zijn vrijgekomen zonder dat onderzoek is gedaan naar de kwaliteit. 

De vergunningplicht geldt niet als de grond of baggerspecie nog in afwachting is van een milieuverklaring bodemkwaliteit, mits de kwaliteit wel af te leiden is uit de locatie van herkomst. Dit moet dan gaan om een bekende en niet-verdachte locatie waarvan de kwaliteit niet slechter is dan de kwaliteitsklasse ‘industrie’ (voor landbodem) of ‘matig verontreinigd’ (voor waterbodem). 

Ook voor het lozen van afvalwater afkomstig van de activiteit opslaan van grond of baggerspecie op een oppervlaktewater geldt een vergunningplicht. 

AdbLOM: Milieuadvies voor grond- en baggerspeciebeheer

Bij AdbLOM bieden we op maat gemaakte oplossingen voor bedrijven die zich bezighouden met het opslaan, zeven, ontwateren en samenvoegen van grond of baggerspecie. Onze diensten zijn specifiek afgestemd op jouw unieke behoeften en bedrijfsomstandigheden. We geven deskundig advies over de beste strategieën om aan de milieuwetgeving te voldoen en begeleiden je bij het opstellen van vergunningsaanvragen.

Daarnaast voeren we grondige milieu-audits uit om ervoor te zorgen dat jouw activiteiten voldoen aan alle geldende normen en wetgeving. We verzorgen ook trainingen voor jou en je personeel, zodat iedereen op de hoogte is van de nieuwste regelgeving en best practices op het gebied van milieubeheer. Ons team van ervaren adviseurs staat klaar om je te helpen met al je vragen en zorgen rondom milieuwetgeving en vergunningen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Samen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan alle regelgeving, zodat jij je kunt richten op wat echt belangrijk is: jouw bedrijfsvoering. Bij AdbLOM maken we milieuadvies eenvoudig en toegankelijk. Vertrouw op onze expertise en laat ons je ondersteunen bij al je milieuvraagstukken.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl