Saneren van de bodem 

Milieubeleid voor het saneren van de bodem 

Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we de complexiteit van milieuwetgeving, vooral voor bedrijven die zich bezighouden met het saneren van de bodem. Bodemsanering kan milieubelastend zijn en brengt diverse uitdagingen met zich mee, zoals blootstelling aan verontreinigingen, ongewenste verspreiding van verontreinigde grond of grondwater, onvolledige sanering en ondoelmatig beheer van afvalstoffen. Wij zijn hier om jou te helpen deze uitdagingen aan te gaan en ervoor te zorgen dat jouw saneringsactiviteiten voldoen aan alle relevante voorschriften. 

Omgevingswet en het saneren van de bodem

Met de introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn de procedures voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen veranderd. Onder deze nieuwe regelgeving is het essentieel dat voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning wordt aangevraagd. Dit vereist diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. Onze experts bij AdbLOM begeleiden je graag door deze complexe processen, zodat je voldoet aan alle vereisten. 

Wat valt onder het saneren van de bodem?

De milieubelastende activiteit saneren van de bodem is bedrijfstakoverstijgend en omvat het beperken of ongedaan maken van de blootstelling aan verontreiniging in de bodem. Dit kan op verschillende manieren: 

  • Ontgraven en afvoeren: Het wegnemen van de verontreinigde bodem door deze te ontgraven en af te voeren. 
  • Aanbrengen van een afdeklaag: Het aanbrengen van een afdeklaag op de verontreinigde bodem om contactmogelijkheden te minimaliseren. 

Het saneren van de bodem geldt alleen voor landbodems en droge(re) oevergebieden van waterbodems. De sanering van waterbodems, zoals sloot-, rivier- of meerbodems, valt hier niet onder. 

Milieuregels voor het saneren van de bodem

Voor het saneren van de bodem gelden specifieke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels zijn van toepassing op de gehele milieubelastende activiteit, inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten. Hier zijn enkele van de belangrijkste regels: 

  • Saneren van de bodem: Deze regel beschrijft hoe de sanering moet plaatsvinden, inclusief de methoden en technieken die gebruikt mogen worden. 
  • Voorafgaand bodemonderzoek: Voordat saneringswerkzaamheden beginnen, moet een bodemonderzoek worden uitgevoerd om de omvang en aard van de verontreiniging vast te stellen. 

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Voor de activiteit saneren van de bodem is op zichzelf geen vergunningplicht. Echter, vaak gaat bodemsanering gepaard met andere milieubelastende activiteiten waarvoor wel een vergunning vereist is. Het is belangrijk om te controleren of jouw bedrijf naast de bodemsanering andere activiteiten uitvoert die vergunningplichtig zijn. 

Vrijwillige en verplichte sanering

Saneren kan zowel verplicht als vrijwillig plaatsvinden. Verplichte sanering kan worden voorgeschreven door het omgevingsplan, bijvoorbeeld bij de bouw van een gebouw op een bodemgevoelige locatie of bij de aanleg van een kinderspeelplaats. Vrijwillige sanering kan plaatsvinden bij de aankoop of verkoop van een terrein, of op een willekeurig ander moment om toekomstige verplichtingen voor te zijn. 

Hoe kan AdbLOM jou helpen bij bodemsanering?

Bij AdbLOM begrijpen we de uitdagingen van bodemsanering en bieden we oplossingen die perfect aansluiten op de specifieke behoeften van jouw bedrijf. We leveren deskundig advies om te voldoen aan de milieuwetgeving en ondersteunen je bij het verkrijgen van de nodige vergunningen. Ons team voert grondige milieu-audits uit om ervoor te zorgen dat je activiteiten voldoen aan alle wettelijke normen. Daarnaast bieden we gerichte trainingen aan, zodat jij en je team altijd up-to-date zijn met de nieuwste milieuregels en best practices. Onze ervaren adviseurs staan klaar om je te helpen met al je milieukwesties en zorgen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek en ontdek hoe wij je kunnen helpen jouw bedrijf volledig compliant te maken, zodat jij je kunt richten op je kernactiviteiten. Bij AdbLOM maken we milieuadvies begrijpelijk en toegankelijk. Vertrouw op onze expertise om jouw milieudoelstellingen te realiseren.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl