Toepassen van bouwstoffen 

Milieubeleid voor het toepassen van bouwstoffen 

Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we de complexiteit van milieuwetgeving, vooral voor bedrijven die zich bezighouden met het toepassen van bouwstoffen. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke risico’s voor het milieu met zich meebrengen, zoals bodemverontreiniging, het uitlogen van verontreinigende stoffen en een ondoelmatig beheer van afvalstoffen. Wij staan klaar om jou te helpen deze uitdagingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat je voldoet aan alle relevante voorschriften. 

Omgevingswet en vergunningen voor het toepassen van bouwstoffen

Met de introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn de procedures voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen aanzienlijk veranderd. Onder deze nieuwe regelgeving is het essentieel dat voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning wordt aangevraagd. Dit vereist diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. Onze experts bij AdbLOM begeleiden je graag door deze complexe processen, zodat je voldoet aan alle vereisten. 

Wat valt onder het toepassen van bouwstoffen?

De milieubelastende activiteit van het toepassen van bouwstoffen omvat het op of in de bodem brengen van een bouwstof. Dit kan zowel op een landbodem als op een waterbodem (in oppervlaktewater) plaatsvinden. Artikel 3.48m maakt onderscheid tussen twee typen activiteiten: 

  • Op of in de bodem toepassen van bouwstoffen: Dit is aangewezen als een milieubelastende activiteit en is bedrijfstakoverstijgend. 
  • In een oppervlaktewaterlichaam toepassen van bouwstoffen: Dit is aangewezen als een lozingsactiviteit, waarbij de waterkwaliteitsbeheerder het bevoegd gezag is. 

De activiteit omvat zowel het aanbrengen als het aangebracht houden van bouwstoffen. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid niet ophoudt na het aanbrengen, maar ook doorloopt in de periode daarna. Ook het tijdelijk uitnemen en opnieuw toepassen van bouwstoffen valt onder ‘toepassen’. 

Toepassen van bouwstoffen vindt bijvoorbeeld plaats bij de aanleg van wegen of andere bouwprojecten. 

Milieuregels voor het toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van bouwstoffen gelden specifieke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels zijn van toepassing op de gehele milieubelastende activiteit, inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten. Voor het toepassen van bouwstoffen gelden specifieke eisen waaraan voldaan moet worden om milieuschade te voorkomen. 

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Voor de specifieke activiteit van het toepassen van bouwstoffen is er geen directe vergunningplicht. Echter, vaak gaan deze activiteiten gepaard met andere milieubelastende activiteiten binnen het bedrijf waarvoor mogelijk wel een vergunning vereist is. Het is belangrijk om te controleren of jouw bedrijf naast het toepassen van bouwstoffen andere activiteiten uitvoert die vergunningplichtig zijn. 

Milieuadvies voor bouwstofgebruik

Bij AdbLOM begrijpen we de uitdagingen van het toepassen van bouwstoffen en bieden we oplossingen die perfect aansluiten op de specifieke behoeften van jouw bedrijf. We leveren deskundig advies om te voldoen aan de milieuwetgeving en ondersteunen je bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Ons team voert grondige milieu-audits uit om ervoor te zorgen dat je activiteiten voldoen aan alle wettelijke normen.

Daarnaast bieden we gerichte trainingen aan, zodat jij en je team altijd up-to-date zijn met de nieuwste milieuregels en best practices. Onze ervaren adviseurs staan klaar om je te helpen met al je milieukwesties en zorgen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek en ontdek hoe wij je kunnen helpen jouw bedrijf volledig compliant te maken, zodat jij je kunt richten op je kernactiviteiten.

Bij AdbLOM maken we milieuadvies begrijpelijk en toegankelijk. Vertrouw op onze expertise om jouw milieudoelstellingen te realiseren.

 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl