Toepassen van grond of baggerspecie 

Milieubeleid voor het toepassen van grond of baggerspecie 

Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we als geen ander de uitdagingen die komen kijken bij het voldoen aan milieuwetgeving, vooral voor bedrijven die zich bezighouden met het toepassen van grond of baggerspecie. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke risico’s voor het milieu met zich meebrengen, zoals bodemverontreiniging, het ongewenst verspreiden van partijen grond van verschillende kwaliteitsklassen en een ondoelmatig beheer van afvalstoffen. Wij zijn hier om jou te helpen deze uitdagingen aan te pakken en te zorgen dat je voldoet aan alle relevante voorschriften. 

Omgevingswet en vergunningen bij het toepassen van grond of baggerspecie

Met de introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Onder deze nieuwe regelgeving is het essentieel dat voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning wordt aangevraagd. Dit vereist diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. Onze experts bij AdbLOM begeleiden je graag door deze complexe processen, zodat je voldoet aan alle vereisten. 

Wat valt onder het toepassen van grond of baggerspecie?

De milieubelastende activiteit van het toepassen van grond of baggerspecie omvat het op of in de bodem brengen van grond of baggerspecie. Dit kan zowel op een landbodem als op een waterbodem (in oppervlaktewater) plaatsvinden. Artikel 3.48o maakt onderscheid tussen twee typen activiteiten: 

  • Op of in de landbodem toepassen van grond of baggerspecie: Dit is aangewezen als een milieubelastende activiteit en is bedrijfstakoverstijgend. 
  • In een oppervlaktewaterlichaam toepassen van grond of baggerspecie: Dit is aangewezen als een lozingsactiviteit, waarbij de waterkwaliteitsbeheerder het bevoegd gezag is. 

De activiteit omvat bijvoorbeeld het toepassen van grond of baggerspecie bij de bouw van wegen, ophogingen, dempingen, verondiepen van plassen of het verspreiden van baggerspecie. 

Milieuregels voor het toepassen van grond of baggerspecie

Voor het toepassen van grond of baggerspecie gelden specifieke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels zijn van toepassing op de gehele milieubelastende activiteit, inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten. Voor het toepassen van grond of baggerspecie geldt specifiek paragraaf 4.124. Hierin staan de eisen waaraan voldaan moet worden om milieuschade te voorkomen. 

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Een omgevingsvergunning is vereist voor specifieke toepassingen van grond of baggerspecie, zoals het opvullen van een diepe plas met als doel om deze te verondiepen. Het is belangrijk om te controleren of jouw specifieke activiteit vergunningplichtig is onder de nieuwe regelgeving. 

AdbLOM helpt jouw bedrijf in de grond- en baggerspeciebeheer

Bij AdbLOM begrijpen we de unieke uitdagingen van bedrijven die zich bezighouden met het toepassen van grond of baggerspecie. We bieden oplossingen die perfect aansluiten op jouw specifieke bedrijfsbehoeften. Ons deskundige team levert advies om te voldoen aan de milieuwetgeving en helpt bij het verkrijgen van de nodige vergunningen.

We voeren grondige milieu-audits uit om ervoor te zorgen dat je activiteiten voldoen aan alle wettelijke normen. Daarnaast bieden we gerichte trainingen aan, zodat jij en je team altijd up-to-date zijn met de nieuwste milieuregels en best practices. Onze ervaren adviseurs staan klaar om je te helpen met al je milieukwesties en zorgen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek en ontdek hoe wij je kunnen helpen jouw bedrijf volledig compliant te maken, zodat jij je kunt concentreren op je kernactiviteiten. Bij AdbLOM maken we milieuadvies begrijpelijk en toegankelijk. Vertrouw op onze expertise om jouw milieudoelstellingen te realiseren.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl