Toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen 

Milieubeleid voor het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen 

Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we als geen ander de uitdagingen die komen kijken bij het voldoen aan milieuwetgeving, vooral voor bedrijven die zich bezighouden met het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke risico’s voor het milieu met zich meebrengen, zoals bodemverontreiniging, het ongewenst uitlogen van verontreinigende stoffen en een ondoelmatig beheer van afvalstoffen. Wij staan klaar om jou te helpen deze uitdagingen aan te pakken en te zorgen dat je voldoet aan alle relevante voorschriften. 

Omgevingswet en vergunningen voor werken met mijnsteen

Met de introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Onder deze nieuwe regelgeving is het essentieel dat voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning wordt aangevraagd. Dit vereist diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. Onze experts bij AdbLOM begeleiden je graag door deze complexe processen, zodat je voldoet aan alle vereisten. 

Wat valt onder het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen?

De milieubelastende activiteit van het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen omvat het op of in de bodem brengen van deze materialen. Dit kan zowel op een landbodem als op een waterbodem (in oppervlaktewater) plaatsvinden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen activiteiten: 

  • Op of in de landbodem toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen: Dit is aangewezen als een milieubelastende activiteit en is bedrijfstakoverstijgend. 
  • In een oppervlaktewaterlichaam toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen: Dit is aangewezen als een lozingsactiviteit, waarbij de waterkwaliteitsbeheerder het bevoegd gezag is. 

Het gaat om mijnsteen en vermengde mijnsteen uit specifieke gebieden in Limburg en het toepassen ervan in die gebieden. 

Milieuregels voor het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen

Voor het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen gelden specifieke regels. Deze regels zijn van toepassing op de gehele milieubelastende activiteit, inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten. Het is cruciaal dat je bekend bent met deze regels om te voorkomen dat je in overtreding bent. 

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Voor de specifieke activiteit van het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen is er geen directe vergunningplicht. Echter, vaak gaan deze activiteiten gepaard met andere milieubelastende activiteiten binnen het bedrijf waarvoor mogelijk wel een vergunning vereist is. Het is belangrijk om te controleren of jouw bedrijf naast het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen andere activiteiten uitvoert die vergunningplichtig zijn. 

Milieuadvies voor de toepassing van mijnsteen bij AdbLOM

Bij AdbLOM weten we precies wat er komt kijken bij het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen. We bieden op maat gemaakte oplossingen die naadloos aansluiten op jouw bedrijfsbehoeften. Ons team van experts geeft je helder advies om aan de milieuwetgeving te voldoen en helpt je met de nodige vergunningen. We voeren gedetailleerde milieu-audits uit om te verzekeren dat je activiteiten binnen de wettelijke kaders blijven. Daarnaast voorzien we jou en je team van trainingen, zodat iedereen op de hoogte is van de laatste milieuregels en best practices. Onze ervaren adviseurs staan klaar om je te ondersteunen bij al je milieuvraagstukken. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek en ontdek hoe wij je kunnen helpen jouw bedrijf volledig milieuvriendelijk te maken, zodat jij je kunt focussen op je kernactiviteiten. Bij AdbLOM maken we milieuadvies helder en toegankelijk. Vertrouw op onze expertise om je milieudoelen te bereiken.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl