Windturbines

Milieuadvies voor bedrijven met windturbines

Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we de complexiteit van milieuwetgeving, vooral voor bedrijven die windturbines exploiteren. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke milieueffecten hebben, zoals geluidsoverlast en risico’s voor de externe veiligheid. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Wat valt onder een windturbine?

Dit omvat windturbines die elektriciteit opwekken met een rotordiameter groter dan 2 meter. De regels uit deze paragraaf gelden niet voor kleinere windturbines, zoals kleine turbines met een verticale draaias die elektriciteit opwekken op hoge gebouwen. Gemeenten kunnen echter in het omgevingsplan lokaal eisen stellen aan kleine turbines indien nodig.

Windturbines die geen elektriciteit opwekken, maar direct een werktuig aandrijven, vallen niet onder deze milieubelastende activiteit. Voorbeelden hiervan zijn windturbines die kleine gemalen in het buitengebied aandrijven of historische poldermolens, zaagmolens en korenmolens.

Voor windturbines die op een windpark in de Noordzee staan, geldt paragraaf 7.2.3 Windparken van het Bal.

Milieuregels voor bedrijven met een windturbine

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

  • Windturbine: De specifieke regels voor windturbines zijn opgenomen in paragraaf 4.30 van het Bal.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Een omgevingsvergunning is nodig voor windparken met drie of meer windturbines. De omgevingsvergunning voor dergelijke windparken is onder andere nodig vanwege de mer-beoordeling (milieueffectrapportage). Een windpark wordt gedefinieerd als een samenstel van voorzieningen waarbij de wind zorgt voor de productie van elektriciteit.

Hoe helpen we bedrijven met windturbines?

Bij AdbLOM weten we dat bedrijven met windturbines specifieke uitdagingen tegenkomen op het gebied van milieuwetgeving en operationele efficiëntie. Met meer dan 10 jaar ervaring in milieugerelateerde advisering, zijn wij de ideale partner om jouw organisatie te ondersteunen bij het naleven van milieuregels en het optimaliseren van je processen. Onze aanpak begint met een grondige evaluatie van je windturbine-installaties en de bijbehorende bedrijfsprocessen. We bieden op maat gemaakt advies om ervoor te zorgen dat je voldoet aan alle benodigde vergunningen en milieueisen. Daarnaast helpen we je om grip te krijgen op je bedrijfsvoering, waardoor je efficiënter kunt werken en tegelijkertijd milieudoelstellingen kunt behalen.

Een belangrijk aspect van onze dienstverlening is het bieden van trainingen en educatie aan jouw medewerkers, zodat zij goed op de hoogte zijn van de beste praktijken en de nieuwste milieuregels. Dit draagt bij aan een veiligere werkplek en verhoogt het milieubewustzijn binnen je organisatie. Onze expertise stelt ons in staat om je te begeleiden bij het optimaliseren van de communicatie met overheidsinstanties. We zorgen ervoor dat al je milieudocumentatie nauwkeurig en op tijd wordt ingediend, wat een soepel vergunningsproces garandeert en eventuele knelpunten minimaliseert. Bij AdbLOM geloven we in een geïntegreerde benadering van milieubeheer. Door praktische oplossingen te bieden, helpen we je niet alleen om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen, maar ook om voorbereid te zijn op toekomstige veranderingen. Dit geeft je de zekerheid dat jouw windturbine-installaties op een milieuvriendelijke en duurzame manier opereren.

Neem contact op met AdbLOM milieuadvies en ontdek hoe wij je kunnen helpen om jouw milieubeleid, vergunningen en certificering te optimaliseren. Samen zorgen we voor een toekomst waarin je bedrijf efficiënt, veilig en in harmonie met het milieu functioneert.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl