Zendmast

Milieuadvies voor bedrijven met een zendmast

Bij AdbLOM weten we dat bedrijven die beschikken over een zendmast vaak te maken krijgen met milieuwetgeving, die ingewikkeld en verwarrend kan zijn. De activiteiten van deze bedrijven kunnen aanzienlijke milieueffecten hebben, vooral door stralingsenergie. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Wat valt onder een zendmast?

Een zendmast valt onder de milieubelastende activiteit wanneer deze elektrische energie omzet in elektromagnetische stralingsenergie met een elektrisch vermogen groter dan 4 kW. Dit betreft de grotere zendmasten die een elektromagnetisch veld of signaal onderhouden, zoals landelijke omroepzenders. Antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie werken meestal met opgenomen vermogens die veel lager zijn dan 4 kW en vallen daardoor buiten deze milieubelastende activiteit.

Bij zendmasten gaat het om het totale elektrische vermogen dat de zendmast kan opnemen en omzetten in elektromagnetische energie. Dit betekent dat het niet om het zendvermogen gaat, maar om het vermogen dat van het elektriciteitsnet wordt opgenomen.

Milieuregels voor bedrijven met een zendmast

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Bij de milieubelastende activiteit zendmast zijn geen algemene regels aangewezen in hoofdstuk 4 of 5 van het Bal. Dit betekent dat de focus ligt op specifieke voorschriften die in de omgevingsvergunning zijn opgenomen.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Een omgevingsvergunning is nodig voor de milieubelastende activiteit zendmast. De vergunningvoorschriften kunnen betrekking hebben op de controle en beperking van elektromagnetische velden, vooral de hoogenergetische elektromagnetische velden. Dit is essentieel om de stralingsniveaus binnen veilige grenzen te houden en de impact op het milieu en de gezondheid van de mens te minimaliseren.

Hoe helpt AdbLOM bedrijven met een zendmast?

Bij AdbLOM Milieuadvies ondersteunen we bedrijven met zendmasten door heel Nederland. Sinds onze oprichting in 2010, gevestigd in Zwolle, bieden wij uitgebreide milieudiensten aan. Onze expertise ligt in het aanvragen van omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten en het doen van meldingen. We verzorgen ook diverse trainingen op het gebied van gevaarlijke stoffen, afvalstoffen en milieuregelgeving. Ons doel is om jouw bedrijf te helpen bij het naleven van alle milieuwetgeving en bij te dragen aan een duurzame bedrijfsvoering. Neem contact op met AdbLOM Milieuadvies en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen bij al je milieuvraagstukken.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl