Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Werkt u bij een onderneming met meer dan 250 werknemers of een jaaromzet van minstens € 50 miljoen? Dan bent u verplicht om vóór 5 december 2015 een energieaudit uit te voeren.

Verplichte energieaudit grote ondernemingen volgens Europese Energy-Efficiency Richtlijn (EED)

De Europese Unie wil het energieverbruik per 2020 met 20% verlagen. Om dit te bereiken is in 2012 de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) opgesteld. Dit betekent concreet dat alle grote Nederlandse bedrijven vóór 5 december 2015 een energieaudit moeten laten uitvoeren.

Met een energieaudit wordt informatie over het energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van uw onderneming in kaart gebracht. De audit moet om de 4 jaar herhaald worden.

Voor welke bedrijven geldt de verplichte energieaudit?

De energieaudit geldt voor grote ondernemingen, die niet behoren tot de door de richtlijn omschreven kmo-categorie. Deze bedrijven hebben:

  • Meer dan 250 medewerkers of
  • Een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen of
  • Een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen

Werkt u voor een internationaal concern, dan hoeft u bij het beoordelen van deze criteria uitsluitend te kijken naar het Nederlandse deel van het concern. Het gaat dan om het aantal medewerkers, de omzet en balanstotaal binnen de Nederlandse vestiging(en) van het concern.

Neemt uw organisatie deel aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3 of MEE) of maakt u gebruik van een energiemanagementsysteem of milieubeheersysteem (ISO 50001 certificering)? Dan vervalt de verplichte energie-audit.

Energieaudit uitvoeren, waar moet u op letten?

Tijdens de vierjaarlijkse energieaudit wordt informatie over het energieverbruik van uw onderneming en mogelijke besparingen in kaart gebracht. Zo moet u een gedetailleerd overzicht kunnen geven van energiestromen, de omvang en verdeling daarvan naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers.

Het overzicht moet betrouwbaar en representatief zijn en de Overheid controleert dit. Voor grote ondernemingen wordt energiemanagement een verplicht onderdeel van hun bedrijfsvoering.

Wie stelt de energieaudit op?

U kunt de energie-audit zelf opstellen of dit laten doen door een externe partij, zoals Milieuadviesbureau AdbLOM. De energieaudit moet uiterlijk op 5 december 2015 uitgevoerd zijn. Vervolgens heeft u een maand de tijd om het verslag over te dragen aan het bevoegd gezag. De energieaudit moet vervolgens iedere 4 jaar herhaald worden.

Controle en sancties energieaudit

Het bevoegde gezag beoordeelt of uw onderneming aan de verplichtingen en kwaliteitseisen voldoet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) monitort de voortgang en de kwaliteit van de verslagen en kosten-baten analyses en rapporteert hierover aan de verantwoordelijke ministeries.
In het uiterste geval kan het bevoegd gezag sancties opleggen, zoals een dwangsom.

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen uitbesteden

U kunt de verplichte energieaudit zelf uitvoeren, maar interne deskundigen mogen niet zelf bij de gecontroleerde activiteiten betrokken zijn. Schakel daarom Milieuadviesbureau AdbLOM in voor een onafhankelijke energieaudit.

Milieuadviesbureau AdbLOM uit Zwolle helpt u met het uitvoeren van de verplichte energieaudit. Ook kunnen we u adviseren op het gebied van energiemanagement en energiebesparingen.

AdbLOM voert de energieaudit uit op basis van de eisen uit de ISO 50001. Hierdoor voldoet de audit aan internationale wet- en regelgeving. Maak daarom nu een afspraak met AdbLOM voor een oriënterend gesprek, want het is sneller 5 december dan u denkt.

[su_box title=”Neem contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM”]Neem voor meer informatie over de verplichte energieaudit voor grote bedrijven contact op met AdbLOM.

Milieuadviesbureau AdbLOM
Erik Jacobs
T: 038-4579056
M: 06 – 13414267
E: info@adblom.nl[/su_box]

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl