Glastuinbouw

Milieuadvies voor glastuinbouw

Wie in de glastuinbouw werkt, heeft dikwijls te maken met complexe milieuregels. Dat geldt voor vrijwel alle bedrijven in de agrarische sector, weten we bij AdbLOM. De glastuinbouw brengt aanzienlijke milieu-uitdagingen met zich mee. Denk hierbij aan lozingen, lichthinder en hoog energieverbruik. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Kernactiviteiten in de glastuinbouw

Als jouw bedrijf actief is in de glastuinbouw, dan is het telen van gewassen in kassen jouw kernactiviteit. Het is belangrijk te weten dat de regels van de milieubelastende activiteit niet van toepassing zijn als het telen van gewassen alleen plaatsvindt:

 • Bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis.
 • Voor educatieve doeleinden, zoals botanische tuinen of het geven van cursussen.
 • Bij onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten.
 • Bij volkstuinen.

Milieuregels voor de glastuinbouw

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • Kleinschalig en grootschalig tanken: Voorkom lekkages en milieuschade bij tankactiviteiten.
 • Aanmaken en via vaste leidingen transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen: Zorg voor veilige en milieuvriendelijke methoden.
 • Behandelen van geoogste gewassen met gewasbeschermingsmiddelen: Minimaliseer de impact op het milieu.
 • Reinigen van verpakkingen voor biologisch en niet-biologisch geteelde gewassen: Voorkom verontreiniging tijdens het reinigingsproces.
 • Spoelen van gewassen, bloembollen en bloemknollen: Zorg voor milieuvriendelijke spoelmethoden.
 • Sorteren van biologisch en niet-biologisch geteeld fruit: Beperk afval en zorg voor efficiënte sorteerprocessen.
 • Assimilatiebelichting: Gebruik energiezuinige belichtingssystemen.
 • Drainwater of spoelwater van filters bij substraatteelt en grondgebonden teelt in een kas: Beheer het waterverbruik efficiënt en voorkom lozingen.
 • Overig afvalwater van kassen: Zorg voor verantwoorde verwerking van afvalwater.
 • Bereiden van gietwater: Gebruik duurzaam en efficiënt waterbeheer.
 • Opslaan van gebruikt substraatmateriaal: Voorkom milieuschade door juiste opslag.
 • Composteren en opslaan van groenafval: Beheer groenafval op een milieuvriendelijke manier.
 • Reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten: Voorkom verontreiniging tijdens het reinigingsproces.
 • Vullen van gasflessen met propaan of butaan: Zorg voor veilige vulprocessen en minimaliseer emissies.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Beperk energieverbruik en stimuleer duurzame energiebronnen.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor de kernactiviteit van het telen van gewassen in kassen geldt geen vergunningplicht. Echter, vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf waarvoor wel een vergunningplicht kan gelden. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de opslag van gevaarlijke stoffen, of specifieke milieubelastende processen.

Waarom kiezen voor AdbLOM in de glastuinbouw?

Bij AdbLOM begrijpen we dat elke glastuinbouwonderneming uniek is en haar eigen uitdagingen kent. Wij bieden maatwerkoplossingen die specifiek zijn afgestemd op jouw bedrijfsvoering in de glastuinbouwsector. Onze deskundigheid helpt je om te voldoen aan de geldende milieuwetgeving en bereidt je voor op toekomstige regelgeving. Met AdbLOM ben je verzekerd van een milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsvoering, zodat jouw glastuinbouwbedrijf niet alleen vandaag, maar ook morgen succesvol blijft.

 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl