Landbouwmechanisatiebedrijf

Milieuadvies voor een landbouwmechanisatiebedrijf

AdbLOM begrijpt welke uitdagingen de milieuwetgeving met zich meebrengt voor landbouwmechanisatiebedrijven en andere bedrijven in de agrarische sector. Deze bedrijven kunnen het milieu aanzienlijk belasten. Denk hierbij aan lozingen van schadelijke stoffen. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Kernactiviteiten in de landbouwmechanisatie

Als jouw bedrijf actief is in de landbouwmechanisatie, dan zijn de kernactiviteiten gericht op het onderhouden en repareren van werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor derden of voor eigen verhuuractiviteiten. Hierbij is het belangrijk te weten dat deze werkzaamheden ook in opdracht van anderen kunnen worden uitgevoerd. De kernactiviteit omvat onder andere:

 • Onderhoud van werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten: Dit kan zowel in opdracht van derden als voor eigen verhuur.
 • Reparatie van agrarische werktuigen en apparatuur: Zorg ervoor dat alle reparaties voldoen aan de milieuregels.

Milieuregels voor landbouwmechanisatiebedrijven

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • Stralen van metalen: Voorkom verontreiniging bij het stralen van metalen.
 • Schoonbranden van metalen: Beperk de emissies en zorg voor veilige schoonbrandmethoden.
 • Lassen van metalen: Beperk de emissies en zorg voor veilige lasomstandigheden.
 • Solderen van metalen: Gebruik milieuvriendelijke methoden bij het solderen van metalen.
 • Mechanisch en thermisch bewerken van metalen: Beperk de milieuschade bij mechanische en thermische bewerkingen.
 • Mechanisch bewerken van diverse materialen: Zorg dat de bewerking geen overmatige emissies veroorzaakt.
 • Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen: Gebruik milieuvriendelijke producten en methoden bij het reinigen, lijmen en coaten.
 • Onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren en gemotoriseerde voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen of werkvoertuigen: Voorkom milieuschade tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
 • Proefdraaien van verbrandingsmotoren: Beperk emissies tijdens het proefdraaien van motoren.
 • Verwerken van thermoplastisch kunststof en polyesterhars: Beheer het gebruik van gevaarlijke stoffen zorgvuldig.
 • Kleinschalig en grootschalig tanken: Voorkom lekkages en beheers risico’s bij tankactiviteiten.
 • Reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten: Voorkom verontreiniging tijdens het reinigingsproces.
 • Vullen van gasflessen met propaan of butaan: Zorg voor veilige vulprocessen en minimaliseer emissies.
 • Opslaan van goederen: Zorg dat de opslag geen risico vormt voor het milieu.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Beperk energieverbruik en stimuleer duurzame energiebronnen.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor de kernactiviteit van het onderhouden en repareren van werktuigen voor agrarische activiteiten geldt geen vergunningplicht. Echter, vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf waarvoor wel een vergunningplicht kan gelden. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het gebruik van gevaarlijke stoffen, de opslag van gevaarlijke stoffen, of specifieke milieubelastende processen.

Hoe kan AdbLOM jouw landbouwmechanisatiebedrijf helpen?

Bij AdbLOM staan we klaar om jouw landbouwmechanisatiebedrijf te ondersteunen bij het navigeren door de complexe milieuregelgeving. Ons team van experts biedt een breed scala aan diensten om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf voldoet aan alle vereisten en voorbereid is op toekomstige veranderingen. Wij analyseren jouw bedrijfsactiviteiten en bieden advies op maat over de benodigde vergunningen en milieueisen, specifiek afgestemd op de unieke behoeften van jouw landbouwmechanisatiebedrijf. We zorgen ervoor dat alle benodigde documentatie nauwkeurig en tijdig wordt ingediend, waardoor je zeker weet dat jouw aanvragen soepel en zonder vertraging verlopen.

Onze experts voeren grondige milieu-audits uit om te garanderen dat jouw bedrijf voldoet aan alle geldende milieuwetgeving, zodat je eventuele risico’s proactief kunt aanpakken. Daarnaast bieden wij trainingen en educatieprogramma’s aan voor jouw personeel, gericht op milieubewustzijn en naleving van milieuregels, zodat iedereen binnen jouw organisatie op de hoogte is van de beste praktijken en regelgeving.

Bij AdbLOM begrijpen we dat iedere landbouwmechanisatieonderneming uniek is en zijn eigen uitdagingen heeft. Daarom bieden wij oplossingen die specifiek zijn afgestemd op jouw bedrijfsvoering. Onze expertise zorgt ervoor dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan de huidige milieuwetgeving, maar ook klaar is voor toekomstige veranderingen. Dit geeft je de zekerheid dat jouw bedrijfsvoering zowel milieuvriendelijk als duurzaam is, waardoor je met een gerust hart kunt blijven groeien en innoveren. Kies voor AdbLOM en ervaar de voordelen van een partner die jouw unieke behoeften begrijpt en je helpt om duurzaam en milieuvriendelijk te blijven in de voortdurend veranderende wereld van landbouwmechanisatie.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl