Metaal

branches-metaalHeeft u een metaal- of constructiebedrijf of binnen uw onderneming veel te maken met metaalbewerking? Dan zijn milieuaspecten aan de orde van de dag. Een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen en gasflessen. Stofdeeltjes en gassen die door metaalbewerking, zoals met lassen, vrijkomen veroorzaken al snel schade aan de luchtkwaliteit en oppervlakte- en open water. Bovendien kunnen vonken en smeulende lasdruppels brandgevaar veroorzaken. De mate van verontreiniging is afhankelijk van de zwaarte van de gebruikte metalen, de aard en hoeveelheid van de metaalbewerking en de toegevoegde materialen.

Schonere werkplek
De overheid hanteert voorschriften die milieuverontreiniging tot een minimum moeten beperken. Denkt u hierbij aan betere werkplek condities door het gebruik van schonere materialen, een betere afzuiging van verontreinigde stofdeeltjes en nabehandeling van lasrook.

Werk aan een schone toekomst
AdbLOM adviseert en begeleidt bedrijven bij het doorvoeren van duurzame maatregelen. Wij onderzoeken uw bedrijfssituatie en presenteren onze uitkomsten in een helder rapport met een duidelijk stappenplan waarmee u aanzienlijk kunt besparen op uw energiekosten en tegelijkertijd werkt aan een schonere en duurzamere toekomst.

Voordelen milieubesparende maatregelen
Naast een wettelijke plicht, biedt het doorvoeren van milieubesparende maatregelen ook tal van voordelen, zoals:

  • Milieuonderzoek op de werkvloer
  • Helder rapport met duidelijke aanbevelingen en helder stappenplan
  • besparingsadvies op energieverbruik
  • schonere werkomstandigheden voor werknemers (arbowet)
  • bijdrage aan een duurzame toekomst (gunstig voor marktpositie en bedrijfsimago)