Overig

Milieuadvies van AdbLOM geeft grip op milieuregels

Wil je in Nederland ondernemen, dan moet je aan veel milieuregels voldoen. Uitvoeren van beleid en aanvragen van vergunningen is echter complex en tijdrovend.

Voldoe je niet aan de regels, dan dreigen boetes en sancties. En kan de continuïteit van je onderneming zelfs in gevaar komen.

Milieuadviesbureau AdbLOM uit Zwolle ondersteunt je bij alles wat te maken heeft met milieubeleid. Van de dagelijkse uitvoering tot het indienen van bezwaarschriften. En van vergunningaanvragen tot het opstellen van milieu-effect-rapportages.

Met AdbLOM onderneem je veilig, duurzaam en zorgeloos. En kom je nooit voor verrassingen te staan.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

En onderneem succesvoller dankzij doelgericht milieubeleid.

Milieuadvies van AdbLOM maakt ondernemen makkelijker

De Nederlandse milieuwetgeving is ingewikkeld. De overheid probeert het weliswaar te vereenvoudigen, maar er komen voortdurend nieuwe verplichtingen en procedures bij. Voor jou als gewone ondernemer zijn de ontwikkelingen nauwelijks te volgen. Maar je moet er wel aan voldoen.

AdbLOM is milieu-adviseur voor bedrijven in talloze sectoren. We helpen je met het opzetten van praktisch milieubeleid. Vragen op de juiste wijze een omgevingsvergunning aan. En lossen problemen op als ze zich voordoen. Dit zorgt voor rust, geeft duidelijkheid en voorkomt boetes en sancties.

Dit zijn de voordelen van AdbLOM voor jouw bedrijf:

  • Beschik over de juiste milieuvergunningen
  • Voorkom boetes en sancties
  • Blijf binnen wettelijke normen
  • Beperk overlast door geluid, geur, stof en trillingen
  • Voldoe voordelig aan strenge milieuregels

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Je krijgt binnen 24 uur antwoord.

Freelance milieuadviseur staat altijd voor je klaar

Voer je op dit moment geen structureel milieubeleid? Dan word je vroeg of laat op de vingers getikt door de overheid. Neem in dat geval direct contact op met de experts van AdbLOM. Dan adviseren we hoe je tegen de laagste kosten wel voldoet aan wettelijke regels en bepalingen.

Met een praktisch milieuzorgsysteem voorkom je veel problemen. We inventariseren je bedrijfsvoering en de consequenties voor milieuregels. Dit vertalen we naar concrete actiepunten, bijvoorbeeld voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Als ondernemer wil je voldoen aan milieuregels. Maar het moet wel haalbaar zijn. Dat begrijpen we bij AdbLOM. Daarom staat de praktijk altijd op de eerste plaats. We schrijven geen rapporten voor het archief. Maar dragen werkbare oplossingen aan en helpen je bij de implementatie.

AdbLOM helpt je bij:

  • Aanvragen van vergunningen
  • Opstellen aanmeldingsnotitie
  • Bezwaar maken tegen bevoegd gezag
  • Opstellen van een milieueffectrapportage (MER)
  • Opzetten en controleren van milieuzorgsysteem etc.

Bij AdbLOM adviseren én helpen we. Met ervaring in tientallen sectoren en onze nuchtere benadering professionaliseren we ook jouw milieubeleid. Zo voldoe je met de minste moeite en tegen de laagste kosten aan alle milieuverplichtingen.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

En voorkom gebrekkig milieubeleid en potentiële boetes en sancties.

Milieuadvies bij milieuhinder

Bij veel sectoren speelt milieuhinder een rol. Ongewenste geluid, geur, licht en stof leidt vaak tot ongenoegen bij de omgeving. En resulteert mogelijk in rechtszaken. Ook dan helpt AdbLOM je.

Onze experts denken mee. Met eerlijke communicatie verbeteren we de band met betrokkenen en normaliseren we de verhoudingen. Ook vergroten we het onderlinge begrip.

Desgewenst nemen we de volledige schriftelijke en mondelinge communicatie van je over. Dan kun jij je richten op de dagelijkse werkzaamheden.

Geef je milieubeleid een impuls

Heb je een acuut milieuprobleem dat opgelost moet worden? Of wil je toekomstige problemen voorkomen door gedegen en consequent uitgevoerd milieubeleid? Laat je dan begeleiden door milieuadviesbureau AdbLOM uit Zwolle. Dat geeft rust en zekerheid.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl