Voeding

Milieuadvies voor de voedingsmiddelenindustrie

Voor veel milieuactiviteiten in de voedingsmiddelenindustrie gelden strenge milieuregels. Naleving van deze regels is complex, veeleisend en tijdrovend. Dit maakt het moeilijk om aan alle voorwaarden te voldoen.

Voldoe je als bedrijf niet niet aan verplichte milieuregels? Dan loop je het risico op boetes en sancties. En kan de continuïteit van je onderneming zelfs in gevaar komen. Met milieuadvies van AdbLOM laat je het zover niet komen.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

En onderneem succesvoller met effectief milieubeleid.

Waarom milieuadvies voor de voedingsbranche?

Voor de voedingsmiddelenindustrie gelden algemene rijksregels. Voor veel activiteiten is een omgevingsvergunning nodig. Zo zijn er regels voor de hoeveelheid geluid die je mag maken, de opslag van afvalstoffen en de gevolgen van je werkzaamheden voor de lucht en bodem.

In het Activiteitenbesluit staat wanneer je een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Milieubeleid maken en consequent uitvoeren kost veel tijd en is complex. De omgevingsvergunning wordt bovendien voortdurend uitgebreid met nieuwe regels en bepalingen. Deze ontwikkelingen kun je als drukke ondernemer nauwelijks bijhouden. Schakel daarom de hulp in van AdbLOM.

Voordelen milieu-advies voor voedingsmiddelenbranche:

  • Beschik over de juiste milieuvergunningen
  • Voorkom boetes en sancties
  • Blijf binnen wettelijke normen
  • Beperk overlast door geluid, geur, stof en trillingen
  • Voldoe voordelig aan strenge milieuregels

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Je krijgt binnen 24 uur antwoord.

AdbLOM, je milieuadviseur op afstand

Milieuadviesbureau AdbLOM adviseert en begeleidt bij het implementeren en naleven van milieuregels. Zo helpen we je met het:

  • Aanvragen van vergunningen
  • Opstellen aanmeldingsnotitie
  • Voeren van bezwaarprocedures
  • Opstellen van een milieueffectrapportage (MER)
  • Opzetten en controleren van milieuzorgsysteem

Bij deze werkzaamheden adviseren én helpen we je. We kennen de voedingsmiddelenbranche en milieuwetgeving tot in detail. En zorgen dat je met de minste moeite en laagste kosten aan alle milieuverplichtingen voldoet. Dit bespaart tijd, scheelt geld en zorgt voor rust.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

En voorkom gebrekkig milieubeleid en potentiële boetes.

Milieuadviseurs die net even verder gaan

Geef milieubeleid een prominente rol in je bedrijfsvoering. Dat voorkomt veel zorgen. Laat bijvoorbeeld een praktisch milieuzorgsysteem invoeren. Dan sluit je ad-hoc beleid uit en voorkom je potentiële boetes.

Met milieuadvies van AdbLOM laat je niets aan het toeval over. En onderbouw je vergunningaanvragen en meldingen uitstekend. Het kan maandenlange vertragingen voorkomen.

Bij milieuvraagstukken speelt de omgeving vaak een rol. Met heldere en eerlijke communicatie verbeter je de band met betrokkenen, zoals omwonenden en de overheid. AdbLOM denkt mee en neemt de schriftelijke en mondelinge communicatie desgewenst over. Zo kun jij je concentreren op de dagelijkse bedrijfsvoering en ben je verzekerd effectief milieubeleid.

Milieu-advies voor voedingsproductie geeft lucht

De overheid wil uitvoering en naleving van milieubeleid makkelijker maken voor ondernemers. In de praktijk stapelen eisen en voorschriften zich echter op. De kans is daardoor groot dat je niet aan alle milieuregels voldoet.

Werk je in de voedingsmiddelenindustrie? Heb je een direct milieuprobleem dat opgelost moet worden? En wil je toekomstige problemen voorkomen door gedegen en consequent uitgevoerd milieubeleid? Bundel dan de krachten met de experts van milieuadviesbureau AdbLOM uit Zwolle. Dat geeft rust en zekerheid.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl