Milieuzorgsysteem

Milieuzorgsysteem vergroot omzet en verlaagt kosten

Milieuzorgsysteem vergroot omzet en verlaagt kosten.

Belast je als bedrijf of organisatie je omgeving, dan heb je milieuvergunningen nodig. Hierin staan de kaders waarbinnen je mag ondernemen.

De juiste milieuvergunningen zijn cruciaal voor je onderneming. Ze bepalen welke werkzaamheden je wel en niet mag uitvoeren. Bovendien loop je het risico op boetes en sancties als je niet over de juiste papieren beschikt. In het uiterste geval kan je bedrijf zelfs (tijdelijk) gesloten worden. Met een milieuzorgsysteem voorkom je dit.

De vertaling van droge wetten en bepalingen naar de praktijk is lastig. Terwijl je er op de werkvloer wel dagelijks mee te maken hebt. Een milieuzorgsysteem geeft grip en verlaagt kosten.

Een milieuzorgsysteem geeft structuur aan milieuzorg binnen bedrijf. Je voldoet aan wet- en regelgeving, verbetert milieuprestaties en bespaart kosten. Milieuadviesbureau AdbLOM ondersteunt je bij het opzetten, implementeren en verbeteren van het zorgsysteem. Dit is goed voor je organisatie, je omzet én het milieu.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Of krijg een offerte op maat.

Waarom milieuzorgsysteem opzetten en implementeren?

Als ondernemer werk je elke dag aan het succesvoller maken van je bedrijf of organisatie. Wet- en regelgeving heeft dan niet de hoogste prioriteit. Maar je moet er wel aan voldoen. Systemen geven houvast.

Een milieuzorgsysteem richt zich specifiek op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Met een milieuzorgsysteem besteed je structureel aandacht aan milieu in je bedrijfsvoering. Dat heeft verschillende voordelen.

Voordelen milieuzorgsysteem:

  • Voldoe aan wet- en regelgeving
  • Beheers milieurisico’s
  • Motiveer medewerkers door ze mee te laten denken
  • Krijg grip op bedrijfsprocessen beheers kosten
  • Verbeter voortdurend de milieuprestaties je organisatie
  • Werk beter, efficiënter en veiliger
  • Verbeter de communicatie met de overheid en omwonenden
  • Onderscheid je van concurrenten

Een goed doordacht en geïmplementeerd milieuzorgsysteem geeft inzicht in je organisatie en zijn bedrijfsprocessen. Met deze kennis bespaar je kosten. Bovendien minimaliseert het de kans op overtredingen.

Consequent milieubeleid versterkt de band met de overheid, waardoor je sneller vergunningen krijgt. En geeft rust bij omwonenden, want je hebt je zaken op orde.

Het opzetten van een milieuzorgsysteem is ook financieel aantrekkelijk. Helemaal als je je laat certificeren, bijvoorbeeld volgens de ISO 14001-norm. Hierin staan regels voor een goed milieusysteem.

Steeds meer opdrachtgevers verlangen ISO 14001-certificatie. Heb je hem niet, dan mag je bijvoorbeeld niet meedoen aan een aanbesteding.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

En onderneem succesvoller met een adequaat milieuzorgsysteem.

Opzetten milieuzorgsysteem is maatwerk

Het opzetten van een milieuzorgsysteem is maatwerk. Werk daarom samen met de experts van milieuadviesbureau AdbLOM. Dan zetten we samen je milieuzorgsysteem op en houden we maximaal rekening met je werkzaamheden, bedrijfscultuur en de praktische haalbaarheid. Voorschriften zijn mooi, maar ze moeten wel uitvoerbaar zijn.

Bij het opzetten van het milieuzorgsysteem doorlopen we deze stappen:

Formuleren milieubeleid
In het milieubeleid leggen we de algemene uitgangspunten vast. Het is de basis voor het bepalen van doelen en taken. Ook stellen we een praktische milieubeleidsverklaring op, die iedereen in de organisatie onderschrijft.

Planning
Tijdens de planningsfase kijken we onder andere naar milieuaspecten, wet- en regelgeving en doelstellingen. We brengen de invloed van de werkzaamheden op het milieu in kaart en vertalen dit naar concrete taken en doelen. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. De doelen – inclusief verantwoordelijkheden en middelen – leggen we vast in programma’s.

Implementatie en uitvoering
Na het bepalen van doelen en taken implementeren we het zorgsysteem. Dit doen we praktisch, op de werkvloer, en eventueel met aanvullende opleidingen en instructies.

Controle en bijsturing
Met voortdurende monitoring van het zorgsysteem bewaken we de voortgang. En kunnen we direct bijsturen.

Evaluatie
Als laatste stap evalueren we op vaste tijden gezamenlijk het milieubeleid en de milieudoelstellingen. Wat zijn resultaten van tussentijdse tests? Behalen we gewenste doelen? En hoe reageren betrokkenen (medewerkers en omwonenden) op het nieuwe milieubeleid? Met de bevindingen scherpen we het beleid verder aan.

Vraag meer informatie aan over opzetten zorgsysteem

Met een milieuzorgsysteem vertaal je juridische regels naar de dagelijkse praktijk. Dat voorkomt zorgen, boetes en sancties. Garandeert de continuïteit van je onderneming. En vergroot je omzet en winst.

Het opzetten, implementeren en onderhouden van een milieuzorgsysteem is een doorlopend proces. Met de kennis en ervaring van AdbLOM functioneert het systeem altijd optimaal. En profiteert je organisatie van lagere kosten, gemotiveerde medewerkers en een betere band met de overheid. Informeer nu naar de mogelijkheden.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Gratis en vrijblijvend.

Waarom AdbLOM?

Voorkomen is beter dan genezen. Structureel aan milieubeleid voldoen valt echter niet mee. Wetten en regels zijn streng en ze veranderen ook nog eens voortdurend.

Milieuadvies van AdbLOM geeft milieubeleid vorm. Dagelijks helpen we ondernemers zoals jij met het implementeren van milieuregels, aanvragen van omgevingsvergunningen en opzetten van milieuzorgsystemen. Ook ondersteunen we bij bedrijfscontroles en starten we – indien nodig – bezwaarprocedures.

Begin vandaag nog met het realiseren van een praktisch en voordelig milieuzorgsysteem. Met AdbLOM is je milieubeleid in vertrouwde handen.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl