Ondersteuning bedrijfscontrole milieu

Ondersteuning bedrijfscontrole milieu

Voor veel bedrijfsactiviteiten gelden strenge milieuregels. Je mag ze pas uitvoeren als je een omgevingsvergunning hebt.

De overheid controleert op naleving. Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan leidt dat mogelijk tot boetes en sancties. En kan je onderneming zelfs gesloten worden.

Vindt er binnenkort een milieucontrole plaats bij je bedrijf? Laat je dan ondersteunen door de experts van AdbLOM. We inventariseren verplichte stukken en vergunningen, lichten gevoerd beleid ter plaatse toe en helpen onduidelijkheden uit de wereld.

Met ondersteuning bij milieucontroles bespaar je tijd en voorkom je verrassingen. Dit geeft rust en zekerheid.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

We reageren binnen 24 uur.

Waarom controle milieubeleid door bevoegd gezag?

Als bedrijf of organisatie moet je je aan milieuregels houden. De provincie, waterschappen en gemeenten controleren de naleving van deze regels. Hoe vaak je wordt gecontroleerd hangt af van de risico’s van je werkzaamheden voor de leefomgeving. Dit verschilt per gemeente.

Tijdens de controle beoordeelt de toezichthouder de situatie op basis van algemene wet- en regelgeving, zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook beoordeelt de controleur naleving van eventuele vergunning(en). En kijkt hij of zij naar overige overtredingen, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen of voedselveiligheid.

Een milieucontrole wordt vaak aangekondigd. Het idee is dat je je dan kunt voorbereiden. Bijvoorbeeld door vergunningen en wet- en regelgeving op milieugebied kritisch door te lezen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Laat milieucontrole vlekkeloos verlopen met gerichte ondersteuning

Milieubeleid is complex, soms tegenstrijdig en het verandert ook nog eens voortdurend. Als drukke ondernemer kun je die ontwikkelingen niet bijhouden. Maar je moet wel aan alle milieuregels voldoen.

Schakel de hulp in van milieuadviesbureau AdbLOM. Dan zijn we je vaste adviseur voor alle milieuzaken. En ondersteunen we je tijdens milieucontroles.

Ondersteuning bezoeken milieucontroles biedt deze voordelen:

 • Bereid je optimaal voor op de milieucontrole
 • Ken je rechten, plichten en verantwoordelijkheden
 • Laat de milieucontrole soepel en snel verlopen
 • Beargumenteer eventuele tekortkoming ter plaatse
 • Presenteer je mileubeleid optimaal
 • Voorkom boetes, sancties of zelfs een preventieve stillegging

Een milieucontrole verloopt soepeler, sneller en beter met ondersteuning van AdbLOM. Door onze kennis van wetgeving, milieubeleid en bedrijfsprocessen onderneem je succesvoller. En voldoe je aan alle milieu-eisen en regels. Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Of ontvang een offerte op maat.

Wat controleert de toezichthouder tijdens een bedrijfsbezoek?

Toezichthouders van de Nederlandse overheid hebben veel bevoegdheden tijdens controles. Bij milieucontroles kijken toezichthouders vooral naar:

 • Opslag van gevaarlijke stoffen.
 • De veiligheid in en om het bedrijf.
 • Bescherming van water, bijvoorbeeld met olie- en vetafscheider.
 • Bescherming van de luchtkwaliteit door bijvoorbeeld een ontgeuringsinstallatie en afvoer.
 • Bodembedreigende activiteiten en preventieve maatregelen.
 • Naleving van geluidsvoorschriften.
 • Scheiden en afvoeren van afval.
 • Efficiënt gebruik van energie.

Bij het controleren en handhaven controleert de toezichthouder naleving van de voorschriften. Ben je in overtreding? Dan krijg je meestal direct te horen aan welke regels je niet voldoet en hoe je dit oplost. Ook krijg je te horen hoeveel tijd je daarvoor tijd krijgt.

Milieuregels zijn vaak arbitrair. En vertegenwoordigers van de overheid hebben niet altijd gelijk. Ook daarom is het verstandig om AdbLOM in te schakelen bij een bedrijfscontrole. Het kan je veel geld en potentiële zorgen besparen.

Daarom kiezen voor milieuadvies van AdbLOM

Als ambitieuze ondernemer ben je druk met je werk. Structureel aandacht besteden aan milieubeleid schiet er dan vaak bij in. Bovendien veranderen wetten en regels voortdurend. Maar je moet er wel aan voldoen.

Samen met milieuadviesbureau AdbLOM geef je je milieubeleid vorm. We vertalen technische milieu-eisen naar praktisch en voordelig milieubeleid. Helpen je bij het aanvragen van vergunningen. Zorgen dat milieucontroles probleemloos verlopen. En nog veel meer.

AdbLOM is de vaste milieuadviseur voor ondernemers in talloze branches en sectoren. Mogen we ook jouw vraagbaak zijn? Dan ben je verzekerd van succesvol milieubeleid en onderneem je veiliger en succesvoller.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Je krijgt binnen 24 uur antwoord.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl