Bouw-, installatie-, grond-, wegbouw-, schilders- en waterbouwbedrijf

Milieuadvies voor bouw-, installatie-, grondbouw-, wegbouw-, schilders- en waterbouwbedrijven.

Bij AdbLOM begrijpen we de uitdagingen van het navigeren door de complexe wereld van milieuwetgeving. Onze missie is om organisaties binnen diverse sectoren, waaronder dienstverlening, onderwijs, zorg, en diverse bouwgerelateerde industrieën zoals installatie-, grond-, weg-, waterbouw en schildersbedrijven, te ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwste milieunormen en -regelgeving. 

De activiteiten van deze sectoren kunnen aanzienlijke milieueffecten hebben, zoals bodem- en luchtverontreiniging, intensief energiegebruik en risico’s voor de omgevingsveiligheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Met de introductie van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de procedures voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Deze nieuwe wetgeving vereist dat voor elke kernactiviteit een specifieke vergunning wordt aangevraagd, wat een gedetailleerd begrip van zowel unieke bedrijfsprocessen als relevante milieuvoorschriften vereist. 

Kernactiviteit

De kernactiviteit omvat het opslaan van stoffen en het onderhouden, repareren en schoonmaken van gemotoriseerde voertuigen of werktuigen. Dit is cruciaal voor bedrijven die zich bezighouden met bouw-, onderhouds-, reparatie- of installatiewerkzaamheden. Het juist beheren van deze activiteiten is niet alleen essentieel voor het naleven van milieuregels, maar draagt ook bij aan de efficiëntie en veiligheid van uw operaties. 

Toepasselijke milieuregels

Voor bedrijven in de bouw-, installatie-, grondbouw-, wegbouw-, waterbouw-, en schildersbranche gelden specifieke milieuregels. Deze regels zijn van toepassing op de gehele milieubelastende activiteit, inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van relevante regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): 

 • Stralen van metalen 
 • Lassen van metalen 
 • Solderen van metalen 
 • Mechanisch en thermisch bewerken van metalen 
 • Mechanisch bewerken van steen 
 • Mechanisch bewerken van diverse materialen 
 • Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen 
 • Onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen of werktuigen 
 • Verwerken van polyesterhars 
 • Kleinschalig tanken 
 • Grootschalig tanken 
 • Opslaan van verwijderd asbest 
 • Vullen van gasflessen met propaan en butaan 
 • Opslaan van goederen 
 • Laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigen 
 • Verduurzaming van het energiegebruik 

Daarnaast kunnen er voor functioneel ondersteunende activiteiten aanvullende regels en vergunningen nodig zijn. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de betreffende paragrafen van het Bal of naar regelgeving van je lokale gemeente, provincie of waterschap. 

Vergunningvereisten onder de Omgevingswet

Hoewel voor de kernactiviteit zelf geen vergunningplicht geldt, kan er vaak een samenloop zijn met andere activiteiten binnen het bedrijf die wel vergunningplichtig zijn. Het is belangrijk om te weten dat de meeste bedrijven onder de nieuwe Omgevingswet geen omgevingsvergunning nodig hebben voor de uitvoering van de kernactiviteiten. Echter, de aanwezigheid van andere milieubelastende activiteiten kan een vergunning vereisen. 

Onze rol

Als milieuadviesbureau neemt AdbLOM de verantwoordelijkheid om je grondig te informeren en te ondersteunen bij het naleven van deze complexe maar cruciale regelgeving. Wij bieden deskundige begeleiding in het hele proces van vergunningsaanvragen, naleving van milieuregels, en het ontwikkelen van duurzame praktijken die uw bedrijf niet alleen helpen aan regelgeving te voldoen, maar ook vooraan te lopen in milieuvriendelijkheid. 

Neem vandaag nog contact met ons op om te zien hoe we jouw bedrijf kunnen ondersteunen bij het navigeren door de uitdagingen van de milieuwetgeving en het bevorderen van duurzame groei. 

 

 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl