Ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen

Milieuadvies voor ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen

Bij AdbLOM begrijpen we de complexiteit van milieuwetgeving zoals jij die dagelijks ervaart. Als je werkzaam bent in de dienstverlening, onderwijs of zorg en specifiek werkt met het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s), je staat voor uitdagingen die wij grondig herkennen. Deze activiteiten kunnen significante effecten hebben op het milieu, vooral door de potentiële verspreiding van ggo’s. Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is het verkrijgen van vergunningen behoorlijk veranderd. Voor elke kernactiviteit is een specifieke vergunning vereist, wat een gedegen kennis van zowel jouw unieke bedrijfsprocessen als de relevante milieuvoorschriften vraagt. 

Kernactiviteit: ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen

Jouw werk met ggo’s omvat alles van de productie en invoer in Nederland tot het toepassen, vervoeren, vernietigen, vermeerderen, opslaan, beschikbaar stellen aan anderen of het afvoeren ervan. Deze activiteiten voer je uit met strikte inperkingsmaatregelen om zowel de menselijke gezondheid als het milieu te beschermen. Het is een delicate balans tussen innovatie in biotechnologie en milieuveiligheid. 

Relevante milieuregels voor ingeperkt gebruik van ggo’s

De specifieke regels voor jouw activiteiten zijn vastgelegd in de milieuwetgeving. Deze regels zijn van toepassing op de gehele milieubelastende activiteit inclusief functioneel ondersteunende activiteiten. Voor het ingeperkt gebruik van ggo’s is vooral het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van belang. Hierin staan de specifieke eisen waaraan voldaan moet worden om de risico’s van ggo’s te beheersen. Belangrijk om te weten is dat een omgevingsvergunning vereist is wanneer inperkingsniveau IV van toepassing is. Dit is het hoogste niveau van inperking, waarbij voor alle activiteiten met ggo’s een vergunning nodig is. 

Vergunningvereisten onder de omgevingswet

Voor de kernactiviteiten die je uitvoert, kan een vergunningplicht bestaan afhankelijk van het inperkingsniveau. Hoewel veel activiteiten met ggo’s binnen inperkingsniveaus I tot III vaak zonder vergunning uitgevoerd kunnen worden, vereist niveau IV altijd een omgevingsvergunning. Dit betekent dat je voor de meest risicovolle activiteiten altijd door de vergunningsprocedure moet, iets wat wij bij AdbLOM volledig voor je kunnen beheren. 

Hoe AdbLOM jou kan ondersteunen

Bij AdbLOM hebben we de expertise in huis om jouw organisatie te ondersteunen bij het navigeren door het complexe landschap van milieuwetgeving. We bieden begeleiding bij het aanvragen van de benodigde vergunningen en adviseren over de best practices voor veilig en verantwoord gebruik van ggo’s. Ons doel is om ervoor te zorgen dat je niet alleen voldoet aan alle wettelijke vereisten, maar dat je ook voorop loopt in verantwoordelijkheid en duurzaamheid. 

Neem contact op

Wil je meer weten over hoe je aan de nieuwste regelgeving kunt voldoen? Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of wil je gewoon eens sparren over de beste aanpak voor jouw situatie? Neem dan contact op met ons. Bij AdbLOM zetten we onze kennis en ervaring graag in om jou te helpen je doelen te bereiken. Jouw milieuverantwoordelijkheid is onze prioriteit. 

 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl