Onderhoud van de openbare ruimte 

Milieuadvies voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in onderhoud van de openbare ruimte 

AdbLOM is zich ervan bewust dat milieuwetgeving complexiteit met zich meebrengt, vooral voor sectoren zoals dienstverlening, onderwijs, zorg, en natuurlijk voor bedrijven die zich bezighouden met het onderhoud van de openbare ruimte. Je werk is van vitaal belang voor de samenleving, maar het kan ook significante milieueffecten hebben zoals bodemverontreiniging, waterlozingen, en hoog energieverbruik. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 veranderen de regels voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen drastisch. Voor elke kernactiviteit is een specifieke vergunning nodig, wat betekent dat je diepgaande kennis moet hebben van zowel je bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. 

Kernactiviteiten in het onderhoud van de openbare ruimte

Jouw werk in het onderhoud van de openbare ruimte is essentieel. Dit omvat het opslaan van stoffen en het onderhouden, repareren en schoonmaken van gemotoriseerde voertuigen of werktuigen die gebruikt worden in openbare ruimten zoals straten, pleinen, grachten en stranden. De opslag van materialen en afval vindt plaats op locaties zoals gemeentewerven, onderhoudssteunpunten van provincie, waterschap, Rijkswaterstaat, of bij andere betrokken partijen, zoals het opslaan van veegvuil van tramrails bij een tramexploitant. 

Milieuregels voor onderhoud van de openbare ruimte

Je werk is onderworpen aan strikte milieuregels die ervoor zorgen dat de activiteiten duurzaam en verantwoordelijk worden uitgevoerd: 

  • Onderhoud en reparatie van voertuigen: Het regelmatig onderhouden en repareren van voertuigen zorgt ervoor dat deze efficiënt en met minimale milieubelasting functioneren. 
  • Tanken: Zowel kleinschalig als grootschalig tanken moet volgens strikte voorschriften gebeuren om lekkages en vervuiling te voorkomen. 
  • Gebruik van chemische stoffen: Het veilig aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen via vaste leidingen is cruciaal om risico’s voor de omgeving te beperken. 
  • Afvalbeheer: Het composteren en opslaan van groenafval moet zorgvuldig worden beheerd om impact op de omgeving te minimaliseren. 
  • Reiniging van agrarische voertuigen: Voertuigen en werktuigen gebruikt in agrarische activiteiten moeten adequaat gereinigd worden om vervuiling te voorkomen. 
  • Vullen van gasflessen: Het vullen van gasflessen met propaan of butaan vereist speciale voorzorgsmaatregelen om veiligheid en milieu-integriteit te waarborgen. 
  • Opslag van goederen: Correcte opslagpraktijken zijn essentieel voor het verminderen van milieurisico’s. 
  • Verduurzaming van energiegebruik: Initiatieven voor energiebesparing en verduurzaming zijn belangrijk om de ecologische voetafdruk van jouw activiteiten te verkleinen. 

Vergunningvereisten onder de Omgevingswet

Hoewel voor de kernactiviteit vaak geen directe vergunning nodig is, kan het zijn dat andere milieubelastende activiteiten binnen jouw werk wel een vergunning vereisen. Het is essentieel om de juiste procedures te volgen om binnen de huidige milieuwetgeving te kunnen werken 

Hoe AdbLOM jou kan helpen

Bij AdbLOM beschikken we over de benodigde expertise en ervaring om organisaties die zich bezighouden met het onderhoud van de openbare ruimte te ondersteunen bij de complexe milieuwetgeving. Wij staan klaar om je te helpen bij het aanvragen van de juiste vergunningen, te adviseren over milieukwesties, best practices te delen, en te assisteren bij het invoeren van duurzame werkmethoden.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Samen zorgen we ervoor dat jouw essentiële werkzaamheden in de openbare ruimte niet alleen effectief zijn, maar ook voldoen aan de milieuvoorschriften en duurzaamheid bevorderen. Bij AdbLOM is jouw milieuverantwoordelijkheid onze prioriteit.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl