Repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen

Milieuadvies voor repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen 

Bij AdbLOM weten we hoe ingewikkeld milieuwetgeving kan zijn. Dit geldt voor tal van sectoren, inclusief de dienstverlening, onderwijs, en zorg, maar vooral ook voor jouw werkzaamheden in het repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen. Jouw activiteiten kunnen aanzienlijke milieu-impact hebben, zoals bodemverontreiniging en een hoog energieverbruik. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de regels voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen veranderd. Voor iedere specifieke kernactiviteit is nu een aparte vergunning nodig, wat uitgebreide kennis van zowel je unieke bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist. 

Jouw kernactiviteit: onderhoud en reparatie van gemotoriseerde werktuigen

De kern van jouw bedrijfsactiviteiten omvat het onderhouden en repareren van gemotoriseerde werktuigen. Dit kan onderhoud en reparatie betreffen die je uitvoert voor derden, of aan werktuigen die je verhuurt. Voorbeelden van dergelijke werktuigen zijn bulldozers, shovels, hijskranen, kettingzagen en bladblazers. Het is belangrijk te benadrukken dat het onderhoud van personen- en vrachtauto’s niet onder deze categorie valt. 

Milieuregels voor het onderhouden, repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen

Jouw werkzaamheden zijn onderhevig aan strikte milieuregels die de impact op het milieu moeten minimaliseren. Deze regels omvatten niet alleen de directe activiteiten, maar ook alle ondersteunende processen: 

  • Lassen en solderen van metalen: Deze activiteiten moeten worden uitgevoerd met specifieke voorzorgen om emissies en blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken. 
  • Mechanisch en thermisch bewerken van metalen: Hierbij moet je zorgen voor adequate afzuiging en filtering om vervuiling te voorkomen. 
  • Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen: Gebruik van milieuvriendelijke stoffen en methoden wordt sterk aangemoedigd om de milieu-impact te verlagen. 
  • Onderhoud en reparatie van verbrandingsmotoren en andere werktuigen: Regelmatig onderhoud is cruciaal om ervoor te zorgen dat machines efficiënt functioneren en minder schadelijke stoffen uitstoten. 
  • Tanken (kleinschalig en grootschalig): Procedures moeten voldoen aan milieunormen om lekkages en vervuiling te voorkomen. 
  • Vullen van gasflessen met propaan of butaan: Dit moet gebeuren volgens strikte veiligheidsnormen om ongelukken en milieuvervuiling te voorkomen. 
  • Verduurzaming van het energiegebruik: Implementeer energiebesparende maatregelen om het energieverbruik te verlagen. 

Vergunningvereisten onder de Omgevingswet

Voor jouw kernactiviteiten is er vaak geen directe vergunning nodig. Echter, door de aard van jouw werkzaamheden kan er overlap zijn met andere activiteiten die wel vergunningplichtig zijn. Het is daarom cruciaal dat je goed op de hoogte bent van alle relevante milieuwetgeving en -vergunningen. 

Hoe AdbLOM jou kan helpen

Als gespecialiseerd milieuadviesbureau staan wij klaar om bedrijven in de reparatie en verhuur van gemotoriseerde werktuigen te ondersteunen bij het omgaan met complexe milieuwetgeving. Wij bieden deskundige hulp bij het aanvragen van vergunningen, adviseren over milieuvriendelijke praktijken en helpen bij de implementatie van duurzame methodes die voldoen aan actuele milieueisen.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Samen werken we eraan om van jouw bedrijf een voorloper in milieuvriendelijkheid en duurzaamheid te maken. Bij ons is jouw milieuverantwoordelijkheid de hoogste prioriteit.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl