Voorziening voor brandoefening 

Voorziening voor brandoefening 

Bij AdbLOM begrijpen we de complexiteit van milieuwetgeving. Dit geldt in diverse sectoren zoals dienstverlening, onderwijs, zorg en in het bijzonder voor bedrijven die voorzien in het oefenen van brandbestrijdingstechnieken. Dergelijke activiteiten kunnen aanzienlijke milieueffecten hebben, zoals bodemverontreiniging, lozingen in het water en aanzienlijk energieverbruik. Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn de regels voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Het is nu cruciaal dat voor elke specifieke kernactiviteit een individuele vergunning wordt aangevraagd, wat grondige kennis van zowel je bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist. 

 Jouw kernactiviteit: oefenen van brandbestrijdingstechnieken 

Het oefenen van brandbestrijdingstechnieken vormt de kern van jouw activiteiten. Belangrijk is het onderscheid tussen deze kernactiviteit en andere activiteiten zoals het testen van geïnstalleerde brandbestrijdingssystemen, het opleiden van bedrijfshulpverleners of eigen personeel en het demonstreren van technieken op evenementen. Specifiek oefenen met brandbestrijdingstechnieken brengt unieke risico’s met zich mee, zoals het risico op brandgevaar door het gebruik van vuur. 

Milieuregels voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken

Bij het oefenen van brandbestrijdingstechnieken zijn specifieke milieuregels van toepassing: 

  • Verduurzaming van het energiegebruik: het is belangrijk dat alle praktijken zo energie-efficiënt mogelijk zijn om het algemene energieverbruik te minimaliseren. 
  • Zeer Zorgwekkende Stoffen: voor activiteiten waarbij zeer zorgwekkende stoffen worden gebruikt, zijn speciale vergunningen nodig om de milieu-impact te beheren en te minimaliseren. 

 Vergunningvereisten onder de Omgevingswet

Voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken is een omgevingsvergunning vereist, voornamelijk vanwege het verhoogde risico op brand. Bovendien is er een vergunning nodig voor het lozen op oppervlaktewater, aangezien er tijdens het blussen waterbezwaarlijke stoffen in het lozingswater terecht kunnen komen. Dit vereist een zorgvuldige behandeling en zuivering van het gebruikte water voordat het wordt geloosd. Verder kan het zijn dat er ook andere milieubelastende activiteiten binnen jouw organisatie zijn die vergunningplichtig zijn onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). 

 Hoe kunnen wij jouw bedrijf helpen?

Als milieuadviesbureau met expertise in brandbestrijdingstechnieken staan wij klaar om je te begeleiden door de nieuwste regelgeving. Wij bieden ondersteuning bij het aanvragen van de nodige vergunningen, geven advies over het optimaliseren van je praktijken voor milieuvoorschriften en helpen bij het implementeren van systemen om energiegebruik te minimaliseren en de impact van gevaarlijke stoffen te verminderen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. We zorgen ervoor dat jouw brandbestrijdingsoefeningen niet alleen veilig en effectief zijn, maar ook voldoen aan de actuele milieuwetgeving. Bij AdbLOM is jouw veiligheid en naleving van de wet onze hoogste prioriteit. Jouw milieuverantwoordelijkheden zijn bij ons in deskundige handen.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl