Ziekenhuis

Milieuadvies voor ziekenhuizen

Bij AdbLOM begrijpen we dat de milieuwetgeving complex en soms lastig te navigeren kan zijn. Dit geldt voor sectoren als dienstverlening, onderwijs, zorg en in het bijzonder voor ziekenhuizen en medische instellingen. Hoewel jouw primaire doel het bieden van zorg is, brengt het exploiteren van een ziekenhuis onvermijdelijk milieueffecten met zich mee, zoals een significant energieverbruik en geluidsoverlast. Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de regels voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen aangescherpt. Voor iedere specifieke kernactiviteit is nu een aparte vergunning vereist, wat gedetailleerde kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften noodzakelijk maakt. 

Jouw kernactiviteit: medisch-specialistische zorg

Als exploitant van een ziekenhuis of privékliniek ligt jouw kernactiviteit in het verlenen van medisch-specialistische zorg. Dit omvat complexe operaties, de behandeling van ernstige gezondheidscondities en andere gespecialiseerde medische procedures die hoogwaardige technologische apparatuur en expertise vereisen. Het is belangrijk om te benadrukken dat activiteiten van fysiotherapeuten, huisartsen en instellingen die zich alleen richten op geestelijke gezondheidszorg niet onder deze categorie vallen. 

Milieuregels specifiek voor ziekenhuizen

Als ziekenhuis sta je voor unieke uitdagingen met betrekking tot milieuwetgeving. Hier zijn enkele van de belangrijkste milieuregels die op jou van toepassing zijn: 

  • Traumahelikopter: Het gebruik van een traumahelikopter, essentieel voor levensreddende diensten, moet voldoen aan specifieke milieuvoorschriften om geluidsoverlast en emissies te minimaliseren. 
  • Opslaan van goederen: De opslag van medische en andere goederen moet zodanig worden beheerd dat risico’s voor het milieu worden beperkt. 
  • Verduurzaming van het energiegebruik: Gezien het hoge energieverbruik in ziekenhuizen is het implementeren van energie-efficiënte praktijken cruciaal. Dit kan variëren van energiezuinige verlichting en HVAC-systemen tot geavanceerde technologieën voor energiebeheer. 

Vergunningvereisten onder de Omgevingswet

Voor de basisactiviteit van het ziekenhuis zelf is geen vergunning vereist, maar vaak zijn er andere activiteiten binnen het ziekenhuis die wel aan vergunningen gebonden zijn volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit kan gaan om het gebruik van bepaalde chemische stoffen, afvalbeheer, waterbehandeling, en meer. Het is van essentieel belang dat alle milieubelastende activiteiten correct worden beheerd en aan alle regelgeving voldoen. 

Hoe AdbLOM jouw ziekenhuis kan helpen

Als jouw milieuadviesbureau staan wij klaar om je te helpen bij het navigeren door deze complexe regelgeving. Wij bieden ondersteuning bij het aanvragen van de benodigde vergunningen, adviseren over milieuvriendelijke praktijken en helpen je bij het implementeren van duurzame oplossingen die niet alleen voldoen aan de wetgeving, maar ook bijdragen aan het verbeteren van de patiëntenzorg door een gezondere, veiligere omgeving te creëren. 

Neem contact op met AdbLOM voor een vrijblijvend gesprek over hoe we jouw ziekenhuis of medische instelling kunnen ondersteunen bij het voldoen aan milieuwetgeving en het bevorderen van duurzaamheid. Jouw toewijding aan gezondheidszorg verdient de beste ondersteuning voor een groene toekomst. 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl