Drinkwaterbedrijf

Milieuadvies voor een drinkwaterbedrijf

In de nutssector en industrie en vooral voor drinkwaterbedrijven is de milieuwetgeving uitdagend en ingewikkeld. De activiteiten van drinkwaterbedrijven, hoewel essentieel, kunnen potentieel nadelige effecten hebben op het milieu, zoals lozingen en het gebruik van energie. Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de regels voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor elke kernactiviteit binnen jouw drinkwaterbedrijf moet nu een specifieke vergunning worden aangevraagd. Dit vereist een diepgaande kennis van zowel jouw unieke bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften.

De kernactiviteit van een drinkwaterbedrijf

Als drinkwaterbedrijf ben je verantwoordelijk voor het bereiden van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening. Dit proces omvat het zuiveren van grond- of oppervlaktewater om het geschikt te maken voor menselijke consumptie. De productie en distributie van drinkwater zijn essentiële diensten die zorgen voor schoon en veilig water voor de samenleving. Je beheert mogelijk verschillende locaties, waarbij alleen locaties met actieve waterbewerking onder de gedefinieerde milieubelastende activiteiten vallen. Administratieve kantoren of locaties met enkel een pompstation vallen hierbuiten.

Milieuregels die van toepassing zijn bij drinkwaterbedrijven

De activiteiten van jouw drinkwaterbedrijf zijn onderworpen aan specifieke milieuregels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels betreffen de hele scope van jouw milieubelastende activiteiten, inclusief functioneel ondersteunende activiteiten. Enkele van deze regels omvatten kleinschalig en grootschalig tanken en het opslaan van goederen. Een significante focus ligt ook op de verduurzaming van het energiegebruik, wat niet alleen helpt bij het verminderen van jouw ecologische voetafdruk, maar ook bijdraagt aan een efficiëntere operatie.

Vergunningsvereisten

Onder de nieuwe Omgevingswet is het vereist dat jouw drinkwaterbedrijf een omgevingsvergunning heeft voor activiteiten zoals het lozen op oppervlaktewaterlichamen. Deze vergunning is cruciaal voor het waarborgen dat jouw lozingen geen schade toebrengen aan het milieu. Voor andere activiteiten die binnen jouw bedrijfsvoering vallen maar niet direct gelinkt zijn aan de kernactiviteiten, kan ook een vergunning vereist zijn, afhankelijk van hun aard en impact.

Wat kan AdbLOM doen voor jouw drinkwaterbedrijf?

Bij AdbLOM bieden we gespecialiseerde ondersteuning om jou door het proces van vergunningsaanvragen te loodsen, rekening houdend met alle nieuwe en bestaande regelgevingen. Onze diensten omvatten:

  • Hulp bij het aanvragen van de juiste omgevingsvergunningen.
  • Advies over hoe je jouw bedrijfsprocessen kunt optimaliseren om aan de milieunormen te voldoen.
  • Implementatie van duurzaamheidsstrategieën die het energiegebruik verminderen.
  • Regelmatige compliance checks om te verzekeren dat jouw bedrijf voldoet aan alle relevante milieuvoorschriften.

Samenwerken met AdbLOM betekent dat je kiest voor een ervaren partner die niet alleen helpt met compliance, maar ook strategieën ontwikkelt om jouw bedrijf vooruit te helpen in duurzaamheid en efficiëntie. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe wij jou kunnen helpen jouw impact op het milieu te verminderen en jouw operationele efficiëntie te verhogen. Laten we samen werken aan een duurzamere toekomst voor jouw drinkwaterbedrijf.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl