Maken van materialen, eindproducten of halffabricaten

Milieuadvies voor bedrijven die materialen en eindproducten produceren of halffabricaten

Wij begrijpen dat milieuwetgeving complex kan zijn, zeker voor bedrijven in de nutssector en industrie die materialen, eindproducten en halffabricaten produceren. Dergelijke activiteiten kunnen een aanzienlijke impact hebben op het milieu, met nadelige gevolgen zoals bodem- en luchtverontreiniging, lozingen en energieverbruik. Met de introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor deze bedrijven ingrijpend veranderd. Het is nu essentieel dat voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning wordt aangevraagd. Dit vereist een grondige kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften.

Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

De kernactiviteiten van jouw bedrijf, zoals het maken van materialen, eindproducten of halffabricaten, vallen onder strikte milieuregels. Denk hierbij aan activiteiten zoals:

 • Het gebruik van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 400 kW
 • Het gebruik van een koelinstallatie met meer dan 300 kg koudemiddel
 • Het gebruik van een oplosmiddeleninstallatie

Deze activiteiten kunnen aanzienlijke milieubelastingen met zich meebrengen, waarvoor specifieke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van toepassing zijn. Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit inclusief ondersteunende activiteiten. Hieronder een overzicht van enkele belangrijke regels die van toepassing zijn:

 • Lassen van metalen: Regels die waarborgen dat lasactiviteiten geen overmatige emissies veroorzaken.
 • Solderen van metalen: Voorschriften die zorgen voor een veilige en milieuvriendelijke uitvoering van soldeerwerkzaamheden.
 • Mechanisch en thermisch bewerken van metalen: Richtlijnen die de milieueffecten van het bewerken van metalen minimaliseren.
 • Mechanisch bewerken van steen en diverse materialen: Regels die voorkomen dat deze bewerkingen leiden tot verontreiniging.
 • Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen: Milieuvoorschriften voor het gebruik van oplosmiddelen en andere chemicaliën tijdens deze processen.
 • Oplosmiddeleninstallatie: Specifieke eisen voor de installatie en het gebruik van oplosmiddelen om emissies te beperken.
 • Kleinschalig en grootschalig tanken: Voorschriften om te zorgen voor veilige en milieuvriendelijke tankactiviteiten.
 • Vullen van gasflessen met propaan of butaan: Richtlijnen voor het veilig vullen en opslaan van gasflessen.
 • Opslaan van goederen: Regels om te voorkomen dat opgeslagen goederen een risico vormen voor het milieu.
 • Laden en lossen van vaartuigen en drijvende werktuigen: Milieuvoorschriften voor het veilig en schoon laden en lossen.
 • Lozen van koelwater: Specifieke regels voor het lozen van koelwater, met name als dit een aanzienlijke warmtevracht bevat.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Richtlijnen die bedrijven helpen hun energieverbruik te verduurzamen en zo bij te dragen aan een beter milieu.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor jouw bedrijf geldt een vergunningplicht voor het lozen van koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW op oppervlaktewater. Vaak zijn er nog andere milieubelastende activiteiten binnen jouw bedrijf waarvoor een vergunning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het samenlopen van verschillende activiteiten zoals hierboven beschreven.

Hoe kan AdbLOM jou helpen?

Bij AdbLOM staan we klaar om je te ondersteunen bij het navigeren door de complexe wereld van milieuwetgeving. Wij bieden deskundig advies en begeleiding bij het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen, en zorgen ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan alle relevante milieuregelgevingen. Ons team van ervaren specialisten heeft diepgaande kennis van zowel de unieke bedrijfsvoering binnen de industrie als van de specifieke milieuvoorschriften die van toepassing zijn.

Onze diensten omvatten:

 • Milieuadvies op maat: Wij analyseren jouw bedrijfsactiviteiten en adviseren over de benodigde vergunningen en milieustrategieën.
 • Vergunningsaanvragen: Wij begeleiden je bij het indienen van vergunningsaanvragen en zorgen dat alle benodigde documentatie correct en tijdig wordt ingediend.
 • Nalevingsaudits: Wij voeren grondige audits uit om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf voldoet aan alle milieuvoorschriften.
 • Training en educatie: Wij bieden trainingen aan jouw personeel om bewustwording en kennis van milieuregels te vergroten.

Bij AdbLOM geloven we in een duurzame toekomst. We helpen jouw bedrijf om niet alleen te voldoen aan de huidige milieuregels, maar ook om proactief bij te dragen aan een beter milieu. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij jou kunnen helpen om jouw milieuverantwoordelijkheden na te komen. Samen werken we aan een schonere en duurzamere toekomst.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl