Metaalproductenindustrie

Milieuadvies voor de metaalproductenindustrie

Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we dat de complexe milieuwetgeving een uitdaging kan zijn voor bedrijven in de nutssector en industrie, met name voor de metaalproductenindustrie. Deze sector kan aanzienlijke milieuschade veroorzaken, waaronder bodem- en luchtverontreiniging, lozingen, geluidsoverlast en hoog energieverbruik. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen aanzienlijk veranderd. Het is nu essentieel dat je voor iedere kernactiviteit een specifieke vergunning aanvraagt. Dit vereist diepgaande kennis van zowel je bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften.

Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Als jouw bedrijf actief is in de metaalproductenindustrie, ben je waarschijnlijk bekend met activiteiten zoals:

 • Oppervlaktebehandeling van metalen: Deze valt onder categorie 2.6 van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Denk aan het aanbrengen van anorganische deklagen zoals keramiek of email, of het aanbrengen van metaallagen.
 • Verwerken van metalen: Dit omvat smeden met hamers, smelten, legeren, gieten, walsen, trekken of klinken.
 • Behandelen van de oppervlakte van metalen: Dit kan elektrolytisch of chemisch gebeuren, zoals ontvetten, beitsen of etsen, en het aanbrengen van metaallagen door galvaniseren.
 • Harden en gloeien van metalen: Hierbij worden stoffen in het metaaloppervlak gediffundeerd.
 • Maken van producten van metaal: Het produceren of opnieuw geschikt maken van een product, wat niet hetzelfde is als onderhoud of reparatie.

Milieuregels voor de Metaalproductenindustrie

Voor de metaalproductenindustrie gelden strikte regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels zijn van toepassing op de gehele milieubelastende activiteit en ondersteunende activiteiten. Hier zijn enkele belangrijke regels:

 • Aanbrengen van lagen op metalen: Zorg dat de processen geen overmatige emissies veroorzaken.
 • Smelten en gieten van metalen: Minimaliseer milieueffecten tijdens deze processen.
 • Stralen van metalen: Voorkom dat stralen leidt tot verontreiniging.
 • Schoonbranden van metalen: Zorg voor veilige en schone brandtechnieken.
 • Etsen en beitsen van metalen: Gebruik agressieve middelen op een milieuvriendelijke manier.
 • Lassen en solderen van metalen: Voorkom schadelijke emissies bij las- en soldeerwerkzaamheden.
 • Mechanisch en thermisch bewerken van metalen: Minimaliseer de milieubelasting van deze bewerkingen.
 • Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen: Beperk het gebruik van schadelijke chemicaliën.
 • Onderhouden en repareren van gemotoriseerde voertuigen en werktuigen: Zorg dat deze activiteiten geen milieuvervuiling veroorzaken.
 • Proefdraaien van verbrandingsmotoren: Beperk emissies tijdens testfases.
 • Oplosmiddeleninstallatie: Beperk de uitstoot van schadelijke stoffen.
 • Kleinschalig en grootschalig tanken: Zorg voor veilige tankactiviteiten.
 • Vullen van gasflessen met propaan of butaan: Voorkom lekken en emissies.
 • Opslaan van goederen: Minimaliseer de risico’s van opslag op het milieu.
 • Laden en lossen van vaartuigen: Zorg voor schone en veilige overslag.
 • Lozen van koelwater: Voorkom verontreiniging bij het lozen van koelwater.
 • Eindonderzoek bodem: Zorg voor een schoon en veilig bodemonderzoek.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Beperk het energieverbruik en bevorder duurzaamheid.
 • Zeer Zorgwekkende Stoffen: Vermijd en beheer gevaarlijke stoffen zorgvuldig.
 • Emissies in de lucht: Zorg voor schone lucht door emissies te minimaliseren.
 • Geluid op industrieterreinen: Voorkom geluidsoverlast in de omgeving.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor bepaalde activiteiten in de metaalproductenindustrie is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Dit geldt onder andere voor:

 • IPPC-installaties: Deze vallen onder de categorie 2.6 van de Richtlijn industriële emissies en vereisen een vergunning voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater.
 • Smelten en legeren: Meer dan 500 kg/jaar van edele metalen zoals goud, zilver en platina.
 • Harden en gloeien van metalen: Voor activiteiten die zouten, oliën of gassen gebruiken anders dan inerte gassen of koolzuurgas.
 • Aanbrengen van metaallagen: Met cyanidehoudende baden van minimaal 100 liter.
 • Behandelen van metalen oppervlakken: Met baden van minimaal 1 m³ vloeibare gevaarlijke stoffen.
 • Exploitatie van milieubelastende installaties: Voor het verwerken van ferrometalen, non-ferrometalen, en andere metaalverwerkingsactiviteiten met grote productieoppervlakten.

Hoe kan AdbLOM jou helpen?

Bij AdbLOM staan we klaar om je te helpen bij het navigeren door deze complexe regelgeving. Ons team van experts biedt:

 • Advies op maat: Wij analyseren jouw activiteiten en adviseren over benodigde vergunningen.
 • Ondersteuning bij vergunningsaanvragen: Wij zorgen dat alle documentatie correct en tijdig wordt ingediend.
 • Compliance audits: Wij voeren audits uit om te garanderen dat je voldoet aan alle milieuvoorschriften.
 • Training en educatie: Wij trainen jouw personeel in milieubewustzijn en -regels.

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe AdbLOM jou kan helpen om aan alle milieuwetgeving te voldoen en bij te dragen aan een duurzame toekomst. Samen maken we jouw bedrijfsvoering milieuvriendelijker en efficiënter.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl