Papier-, hout-, textiel- en leerindustrie

Milieuadvies voor de papier-, hout-, textiel- en leerindustrie

Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we de complexiteit van milieuwetgeving, vooral voor bedrijven in de nutssector en industrie. Dit geldt ook voor de papier-, hout-, textiel- en leerindustrie. Deze industrieën kunnen aanzienlijke schade aan het milieu veroorzaken, zoals verontreiniging van de bodem en lucht, lozingen en hoog energieverbruik. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen veranderd. Het is nu essentieel om voor iedere kernactiviteit een specifieke vergunning aan te vragen, wat diepgaande kennis van zowel je bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Kernactiviteiten in de papier-, hout-, textiel- en leerindustrie

Als jouw bedrijf actief is in de papier-, hout-, textiel- en leerindustrie, zijn de volgende kernactiviteiten van toepassing:

 • IPPC-installatie voor het looien van huiden en conserveren van hout en houtproducten met chemische stoffen: Deze valt onder categorie 6.3 en 6.10 van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).
 • Het maken van papierstof, papierpulp, papier of karton: Dit omvat alle stadia van de papierproductie.
 • Het ontharen en looien van huiden: Dit proces bereidt huiden voor op verdere verwerking.
 • Het conserveren van hout of houtproducten met chemische stoffen: Dit proces beschermt hout tegen bederf en insecten.
 • Het coaten van planten of delen van planten: Dit kan bescherming of verbetering van het uiterlijk omvatten.
 • Het maken van producten van papier, karton, hout, textiel of leer: Dit omvat alle productiestappen van grondstof tot eindproduct.

Milieuregels voor de papier-, hout-, textiel- en leerindustrie

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • Mechanisch bewerken van diverse materialen: Zorg dat de bewerking geen overmatige emissies veroorzaakt.
 • Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen: Gebruik milieuvriendelijke methoden en vermijd schadelijke stoffen.
 • Oplosmiddeleninstallaties: Beperk de uitstoot van schadelijke dampen en zorg voor goede ventilatie.
 • Kleinschalig en grootschalig tanken: Voorkom lekkages en milieuschade bij tankactiviteiten.
 • Chemisch reinigen van textiel: Gebruik veilige reinigingsmiddelen en zorg voor verantwoorde afvalverwerking.
 • Opslaan van goederen: Zorg dat de opslag geen risico vormt voor het milieu.
 • Laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigen: Voorkom verontreiniging tijdens overslagactiviteiten.
 • Eindonderzoek bodem (bij IPPC-installaties): Voer regelmatig bodemonderzoeken uit om verontreiniging te voorkomen.
 • PRTR (bij IPPC-installaties): Rapporteer nauwkeurig over de uitstoot van vervuilende stoffen.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Beperk energieverbruik en stimuleer duurzame energiebronnen.
 • Zeer Zorgwekkende Stoffen: Beheer gevaarlijke stoffen zorgvuldig en minimaliseer emissies.
 • Emissies in de lucht: Zorg voor schone lucht door emissies te verminderen.
 • Geluid op industrieterreinen: Beperk geluidsoverlast bij productieactiviteiten.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor bepaalde activiteiten in de papier-, hout-, textiel- en leerindustrie is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Dit geldt onder andere voor:

 • Een IPPC-installatie die valt onder categorie 6.3 en 6.10 van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).
 • Het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van papierstof, papierpulp, papier of karton.
 • Het looien van huiden.
 • Het voorbehandelen of verven van vezels of textiel.
 • Het conserveren van hout en houtproducten met chemische stoffen.

Bij de genoemde vergunningplichtige activiteiten geldt een vergunningplicht ook voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater. De vergunningplicht is vaak nodig vanwege de Rie. Bij een omgevingsvergunning voor een IPPC-installatie of het exploiteren van een andere milieubelastende installatie geldt de vergunningplicht voor alles wat onder het begrip installatie valt. Dit omvat ook de activiteiten die technisch én milieuhygiënisch zijn verbonden.

Voor andere activiteiten die onder de kernactiviteit vallen, geldt geen vergunningplicht. Maar let op: vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf waarvoor wel een vergunningplicht kan gelden.

Milieuadvies bij AdbLOM

Bij AdbLOM staan we klaar om je te helpen bij het navigeren door deze complexe regelgeving. Ons team van experts biedt:

 • Advies op maat: Wij analyseren jouw activiteiten en adviseren over benodigde vergunningen.
 • Ondersteuning bij vergunningsaanvragen: Wij zorgen dat alle documentatie correct en tijdig wordt ingediend.
 • Compliance audits: Wij voeren audits uit om te garanderen dat je voldoet aan alle milieuvoorschriften.
 • Training en educatie: Wij trainen jouw personeel in milieubewustzijn en -regels.

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe AdbLOM jou kan helpen om aan alle milieuwetgeving te voldoen en bij te dragen aan een duurzame toekomst. Samen maken we jouw bedrijfsvoering milieuvriendelijker en efficiënter.

 

 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl