Rubber- en kunststofindustrie

Milieuadvies voor de rubber- en kunststofindustrie

Bij milieuadviesbureau AdbLOM realiseren we ons dat milieuwetgeving vaak complex is, zeker voor bedrijven binnen de nutssector en de industrie. Dit geldt ook voor de rubber- en kunststofindustrie, die met aanzienlijke milieu-uitdagingen kampt. Denk hierbij aan bodem- en luchtverontreiniging, lozingen, hoog energieverbruik en omgevingsveiligheidsrisico’s door gevaarlijke stoffen. De Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt, heeft de procedure voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen drastisch veranderd. Voor elke kernactiviteit is nu een specifieke vergunning nodig, wat een grondige kennis van zowel je bedrijfsprocessen als de relevante milieuregels vereist.

Kernactiviteiten in de rubber- en kunststofindustrie

Als jouw bedrijf actief is in de rubber- en kunststofindustrie, vallen jouw kernactiviteiten onder verschillende categorieën, waaronder:

 • IPPC-installatie voor de oppervlaktebehandeling van kunststoffen: Deze vallen onder categorie 2.6 van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).
 • Het blazen, expanderen en schuimen van kunststof: Hierbij wordt een blaasmiddel gebruikt dat niet uit lucht, kooldioxide of stikstof bestaat.
 • Het verwerken van elastomeren: Dit betreft het maken en behandelen van producten op basis van elastomeren.
 • Het verwerken van polyesterhars: Hierbij zijn 1 kg of meer organische peroxiden van ADR-klasse 5.2 aanwezig.
 • Het maken van producten van kunststof: Dit omvat spuitgieten, extruderen, thermovormen, blazen en schuimen. Het wegen en mengen van rubbercompounds valt hier ook onder.

Milieuregels voor de rubber- en kunststofindustrie

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • Schoonbranden van metalen: Zorg voor een veilige en milieuvriendelijke methode bij het schoonbranden van metalen.
 • Mechanisch bewerken van diverse materialen: Beperk de emissies en verontreinigingen bij mechanische bewerkingen.
 • Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen: Gebruik milieuvriendelijke producten en methoden bij het reinigen, lijmen en coaten.
 • Verwerken van rubbercompounds: Voorkom milieuschade bij het mengen en verwerken van rubbercompounds.
 • Verwerken van thermoplastisch kunststof: Zorg voor een gecontroleerde en milieuvriendelijke verwerking van thermoplastisch kunststof.
 • Verwerken van polyesterhars: Beheer het gebruik van gevaarlijke stoffen zorgvuldig.
 • Oplosmiddeleninstallatie: Beperk de uitstoot van schadelijke dampen bij het gebruik van oplosmiddelen.
 • Kleinschalig en grootschalig tanken: Voorkom lekkages en beheers risico’s bij tankactiviteiten.
 • Vullen van gasflessen met propaan of butaan: Zorg voor veilige vulprocessen en minimaliseer emissies.
 • Opslaan van goederen: Zorg dat de opslag geen risico vormt voor het milieu.
 • Laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigen: Voorkom verontreiniging tijdens overslagactiviteiten.
 • Lozen van koelwater: Voorkom verontreiniging bij het lozen van koelwater.
 • Eindonderzoek bodem (bij IPPC-installaties): Voer regelmatig bodemonderzoeken uit om verontreiniging te voorkomen.
 • PRTR (bij IPPC-installaties): Rapporteer nauwkeurig over de uitstoot van vervuilende stoffen.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Beperk energieverbruik en stimuleer duurzame energiebronnen.
 • Zeer Zorgwekkende Stoffen: Beheer gevaarlijke stoffen zorgvuldig en minimaliseer emissies.
 • Emissies in de lucht: Zorg voor schone lucht door emissies te verminderen.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor bepaalde activiteiten in de rubber- en kunststofindustrie is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Dit geldt onder andere voor:

 • Een IPPC-installatie die valt onder categorie 2.6 van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater is ook een omgevingsvergunning nodig.
 • Het blazen, expanderen of schuimen van kunststof: Hierbij wordt een blaasmiddel gebruikt dat niet uit lucht, kooldioxide of stikstof bestaat.
 • Het behandelen van het oppervlak van kunststof met een elektrolytisch of chemisch procédé: Dit vereist een specifieke vergunning vanwege de gebruikte methoden en stoffen.
 • Het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken of behandelen van producten op basis van elastomeren: Hierbij moeten milieuregelingen strikt worden nageleefd.

Een omgevingsvergunning is vaak nodig vanwege de Richtlijn industriële emissies (Rie) of milieueffectrapportage (mer-beoordeling). Bij een omgevingsvergunning voor een IPPC-installatie of het exploiteren van een andere milieubelastende installatie geldt de vergunningplicht voor alle activiteiten die onder de installatie vallen. Dit omvat ook activiteiten die technisch én milieuhygiënisch zijn verbonden.

Voor andere activiteiten die onder de kernactiviteit rubber- en kunststofindustrie vallen, geldt mogelijk geen vergunningplicht. Maar let op: vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf waarvoor wel een vergunningplicht kan gelden.

Hoe kan AdbLOM de rubber- en kunststofindustrie ondersteunen?

Bij AdbLOM begrijpen we de unieke uitdagingen van de rubber- en kunststofindustrie. We staan klaar om je te helpen door het doolhof van complexe milieuregels. Ons team van specialisten biedt:

 • Advies op maat: We voeren een grondige analyse uit van je bedrijfsactiviteiten en geven specifiek advies over de vereiste vergunningen.
 • Ondersteuning bij vergunningsaanvragen: We zorgen ervoor dat alle benodigde documentatie volledig en tijdig wordt ingediend, zodat je bedrijfsvoering soepel kan verlopen.
 • Milieucontroles: Onze controles waarborgen dat je aan alle relevante milieuvoorschriften voldoet, wat je helpt om mogelijke boetes en sancties te vermijden.
 • Training en educatie: We bieden trainingen aan om je personeel bewust te maken van milieuregelgeving en best practices voor milieuvriendelijkheid.

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe AdbLOM je kan helpen om aan alle milieuwetgeving te voldoen en een duurzame toekomst te realiseren. Samen maken we je bedrijfsvoering milieuvriendelijker en efficiënter.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl