Scheepswerven

Milieuadvies voor scheepswerven

Voor bedrijven in de nutssector en industrie zijn de milieuregels ingewikkeld en uitdagend, weten we bij AdbLOM. Dit geldt ook voor scheepswerven, een sector die aanzienlijke milieu-uitdagingen met zich meebrengt. Denk hierbij aan verontreiniging van bodem en lucht, lozingen, hoog energieverbruik en geluidsoverlast. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel je bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Kernactiviteiten in de scheepsbouw

Als jouw bedrijf actief is in de scheepsbouw, vallen jouw kernactiviteiten onder verschillende categorieën, waaronder:

 • Het maken van vaartuigen of drijvende werktuigen: Dit omvat alle stadia van de bouw, van het ontwerp tot de voltooiing.
 • Het onderhouden, repareren en schoonmaken van vaartuigen of drijvende werktuigen: Deze activiteiten vinden vaak plaats op de wal of in een drijvend dok.
 • Het behandelen van de scheepshuid van vaartuigen of drijvende werktuigen: Dit omvat reinigingswerkzaamheden aan de buitenkant van een schip en andere oppervlaktebehandelingen.

Milieuregels voor scheepswerven

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • Stralen van metalen: Zorg voor een veilige en milieuvriendelijke methode bij het stralen van metalen.
 • Schoonbranden van metalen: Voorkom verontreiniging bij het schoonbranden van metalen.
 • Lassen van metalen: Beperk de emissies en zorg voor veilige lasomstandigheden.
 • Solderen van metalen: Gebruik milieuvriendelijke methoden bij het solderen van metalen.
 • Mechanisch en thermisch bewerken van metalen: Beperk de milieuschade bij mechanische en thermische bewerkingen.
 • Mechanisch bewerken van diverse materialen: Zorg dat de bewerking geen overmatige emissies veroorzaakt.
 • Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen: Gebruik milieuvriendelijke producten en methoden bij het reinigen, lijmen en coaten.
 • Onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen of werktuigen: Voorkom milieuschade tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
 • Proefdraaien van verbrandingsmotoren: Beperk emissies tijdens het proefdraaien van motoren.
 • Schoonmaken van pleziervaartuigen: Gebruik milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en zorg voor verantwoorde afvalverwerking.
 • Verwerken van thermoplastisch kunststof en polyesterhars: Beheer het gebruik van gevaarlijke stoffen zorgvuldig.
 • Oplosmiddeleninstallatie: Beperk de uitstoot van schadelijke dampen bij het gebruik van oplosmiddelen.
 • Kleinschalig en grootschalig tanken: Voorkom lekkages en beheers risico’s bij tankactiviteiten.
 • Kleinschalig en grootschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen: Zorg voor veilige vulprocessen en minimaliseer emissies.
 • Vullen van gasflessen met propaan of butaan: Zorg voor veilige vulprocessen en minimaliseer emissies.
 • Opslaan van goederen: Zorg dat de opslag geen risico vormt voor het milieu.
 • Laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigen: Voorkom verontreiniging tijdens overslagactiviteiten.
 • Eindonderzoek bodem (bij een IPPC-installatie): Voer regelmatig bodemonderzoeken uit om verontreiniging te voorkomen.
 • PRTR (bij het maken, verven of verwijderen van verf van vaartuigen of drijvende werktuigen van minimaal 100 m lang): Rapporteer nauwkeurig over de uitstoot van vervuilende stoffen.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Beperk energieverbruik en stimuleer duurzame energiebronnen.
 • Zeer Zorgwekkende Stoffen: Beheer gevaarlijke stoffen zorgvuldig en minimaliseer emissies.
 • Emissies in de lucht: Zorg voor schone lucht door emissies te verminderen.
 • Geluid op industrieterreinen: Beperk geluidsoverlast bij productieactiviteiten.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor bepaalde activiteiten in de scheepsbouw is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Dit geldt onder andere voor:

 • Het maken van metalen pleziervaartuigen met een langs de waterlijn te meten lengte van minimaal 25 m.
 • Het maken, onderhouden, repareren, schoonmaken of behandelen van de scheepshuid van vaartuigen of drijvende werktuigen: Dit betreft activiteiten die niet op pleziervaartuigen gericht zijn.

Bij de genoemde vergunningplichtige activiteiten geldt een vergunningplicht ook voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater. De vergunningplicht is vaak nodig vanwege de milieueffectrapportage (mer-beoordeling). Bij een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie geldt de vergunningplicht voor alle activiteiten die onder de installatie vallen. Dit omvat ook activiteiten die technisch én milieuhygiënisch zijn verbonden.

Voor andere activiteiten die onder de kernactiviteit scheepswerf vallen, geldt mogelijk geen vergunningplicht. Maar let op: vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf waarvoor wel een vergunningplicht kan gelden.

Hoe kan AdbLOM scheepswerven ondersteunen?

Bij AdbLOM begrijpen we de specifieke uitdagingen waarmee scheepswerven te maken hebben. Ons team van experts staat klaar om je te helpen bij het navigeren door de complexe milieuregels en voorschriften die gelden in deze sector. Wij bieden:

 • Advies op maat: We voeren een grondige analyse uit van je werfactiviteiten en geven specifiek advies over de vereiste vergunningen voor scheepsbouw en -reparatie.
 • Ondersteuning bij vergunningsaanvragen: We zorgen ervoor dat alle benodigde documentatie nauwkeurig en op tijd wordt ingediend, zodat je projecten zonder vertraging kunnen doorgaan.
 • Milieucontroles: Onze controles garanderen dat je voldoet aan alle relevante milieuvoorschriften, waardoor je risico’s op boetes en sancties minimaliseert.
 • Training en educatie: We bieden op maat gemaakte trainingen aan om je personeel bewust te maken van milieuregels en beste praktijken in de scheepsbouwindustrie.

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe AdbLOM je kan helpen om aan alle milieuwetgeving te voldoen en bij te dragen aan een duurzame toekomst. Samen maken we je scheepswerf milieuvriendelijker en efficiënter.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl