Schietbaan

Milieuadvies voor een schietbaan

Binnen de sport en recreatie hebben veel bedrijven te maken met milieuwetgeving, die complex en uitdagend kan zijn. Dit geldt ook voor schietbanen, weten we bij AdbLOM, waar activiteiten aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Denk hierbij aan verontreiniging van de bodem en gevolgen voor de externe veiligheid. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Kernactiviteiten bij schietbanen

Als jouw bedrijf actief is in het exploiteren van schietbanen, dan richt je je op het mogelijk maken van schietoefeningen met vuurwapens. De kernactiviteiten omvatten zowel binnen- als buitenschietbanen en kleiduivenbanen. Hier zijn enkele definities van deze kernactiviteiten:

  • Binnenschietbaan: Dit is een schietbaan in een gebouw of een deel van een gebouw, zonder open zijden en met een gesloten afdekking. Deze banen zijn ontworpen om geluidsoverlast te minimaliseren en de veiligheid te verhogen.
  • Buitenschietbaan: Dit is een schietbaan in de openlucht, waar schietoefeningen plaatsvinden onder de blote hemel. Hierbij moeten extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen om verontreiniging en veiligheidsrisico’s te beheersen.
  • Kleiduivenbaan: Dit is een speciaal ingerichte schietbaan voor het schieten met hagel op kleiduiven of vergelijkbare objecten. Deze activiteit kan aanzienlijke milieueffecten hebben door de verspreiding van lood en andere verontreinigingen.

Milieuregels voor schietbanen

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

  • Binnenschietbaan: Zorg voor adequate ventilatie en geluidsisolatie om gezondheidsrisico’s en overlast te minimaliseren.
  • Buitenschietbaan: Neem maatregelen om de bodem te beschermen tegen loodvervuiling en zorg voor veilige afstanden tot bebouwing en andere risicovolle locaties.
  • Kleiduivenschietbaan: Voorkom verontreiniging door lood en andere materialen en zorg voor verantwoorde inzameling en verwijdering van schietafval.
  • Verduurzaming van het energiegebruik: Beperk energieverbruik en stimuleer het gebruik van duurzame energiebronnen.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor de kernactiviteit van het exploiteren van een schietbaan geldt geen vergunningplicht. Echter, vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf waarvoor wel een vergunningplicht kan gelden. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen, geluidsoverlast, en verontreiniging van bodem en water.

Waarom AdbLOM de perfecte partner is voor jouw schietbaan

Bij AdbLOM weten we dat de exploitatie van een schietbaan in de sport- en recreatiesector specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Daarom bieden we een uitgebreid scala aan diensten die je helpen om te voldoen aan alle milieuwetgeving en om je bedrijf toekomstbestendig te maken.

Onze service begint met een gedetailleerde analyse van jouw schietbaanactiviteiten. We geven advies op maat over de benodigde vergunningen en milieueisen, specifiek afgestemd op jouw situatie. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle documentatie nauwkeurig en op tijd wordt ingediend, zodat jouw vergunningsproces soepel verloopt.

Met onze diepgaande milieu-audits helpen we je om proactief eventuele risico’s te identificeren en aan te pakken. We garanderen dat jouw schietbaan voldoet aan de geldende milieuwetgeving. Bovendien bieden we gerichte trainingen en educatieprogramma’s aan voor jouw personeel, zodat zij goed op de hoogte zijn van milieubewustzijn en de naleving van milieuregels.

Wat ons echt onderscheidt, is ons vermogen om oplossingen te bieden die specifiek zijn afgestemd op de unieke behoeften van jouw schietbaan. Onze expertise zorgt ervoor dat jouw faciliteit niet alleen voldoet aan de huidige wetgeving, maar ook voorbereid is op toekomstige veranderingen. Dit geeft jou de zekerheid dat jouw bedrijfsvoering zowel milieuvriendelijk als duurzaam is, waardoor je zonder zorgen kunt blijven groeien en innoveren.

Kies voor AdbLOM en ontdek hoe wij je kunnen helpen om in de dynamische wereld van schietbanen een milieuvriendelijke en duurzame toekomst te realiseren. Met AdbLOM aan je zijde ben je verzekerd van een partner die jouw unieke behoeften begrijpt en je ondersteunt bij elke stap op weg naar succes.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl