Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat en carrosseriebouw 

Milieuadvies voor garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat en carrosseriebouw 

Bij AdbLOM ondersteunen we jouw bedrijf in het navigeren door het ingewikkelde landschap van de milieuwetgeving. Als professional in de transport- en logistieksector en in het bijzonder als eigenaar van een garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouwbedrijf, sta je voor unieke uitdagingen op het gebied van milieu. Deze sectoren hebben significante invloed op het milieu door bijvoorbeeld bodem- en luchtverontreiniging, lozingen en het energiegebruik. Bij AdbLOM begrijpen we deze complexiteit en bieden we je de expertise die nodig is om aan alle wettelijke eisen te voldoen. 

Met de introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn de regels rondom vergunningen voor milieubelastende activiteiten veranderd. Deze wet vereist dat voor elke kernactiviteit een aparte vergunning moet worden aangevraagd. Het begrijpen en toepassen van deze nieuwe regelgeving kan overweldigend zijn, maar geen zorgen, wij staan klaar om jou door dit proces te leiden. 

Wat betekent dit concreet voor jouw bedrijf?

De kernactiviteiten in jouw sector omvatten het onderhouden, repareren, schoonmaken en ombouwen van gemotoriseerde voertuigen. Onder ombouwen verstaan we het aanpassen van de carrosserie of het verfraaien van het voertuig. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden in faciliteiten zoals garages, autoschadeherstelbedrijven, autowasstraten en carrosseriebouwbedrijven. 

De Omgevingswet brengt duidelijkheid in wat er van jou als ondernemer verwacht wordt. Bijvoorbeeld, activiteiten zoals het stralen, lassen en solderen van metalen, het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, evenals het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen vereisen specifieke aandacht voor de milieuvoorschriften. Andere belangrijke activiteiten zoals het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren en het proefdraaien daarvan, alsook het tanken in zowel kleine als grote schaal, behoren ook tot de activiteiten waarbij nauwgezette naleving van milieuvoorschriften essentieel is. 

Hoe kan AdbLOM jouw automotive bedrijf ondersteunen?

Bij AdbLOM specialiseren we ons in milieuadvies voor de automotive sector, waaronder garages, autoschadeherstelbedrijven, autowasstraten en carrosseriebouwers. We bieden maatwerkadvies om te zorgen dat jouw bedrijf voldoet aan relevante milieuregelgeving. We beginnen met een grondige analyse van jouw specifieke situatie, identificeren de vereiste vergunningen en begeleiden je bij het aanvraagproces.

Onze ondersteuning strekt zich verder uit tot het implementeren van duurzame praktijken. Deze aanpassingen zijn niet alleen gunstig voor het milieu, maar kunnen ook aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Denk hierbij aan het optimaliseren van het energiegebruik en het implementeren van geavanceerde duurzame technologieën in je bedrijfsvoering.

We begrijpen dat niet alle activiteiten binnen je bedrijf vergunningplichtig zijn, maar ze kunnen overlappen met andere activiteiten die dat wel zijn. AdbLOM kan duidelijkheid scheppen door deze overlappingen te identificeren en strategieën te bieden om hier effectief mee om te gaan.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl