Motorrevisiebedrijf 

Milieuadvies voor een motorrevisiebedrijf 

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we de complexiteit van milieuwetgeving en de uitdagingen waarmee jij, als ondernemer in de transportsector, logistiek of ondersteuning daarvan geconfronteerd wordt. Dat geldt minstens zo voor bedrijven die zich bezighouden met motorrevisie. Deze bedrijfstakken kunnen aanzienlijke milieu-impact hebben, zoals bodem- en luchtverontreiniging, geluidsoverlast, waterlozingen en intensief energiegebruik. Wij zijn hier om jou te ondersteunen in het navigeren door deze uitdagingen, vooral met de recente wijzigingen door de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. 

Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

De nieuwe Omgevingswet verandert hoe vergunningen worden verleend voor milieubelastende activiteiten, wat essentieel is voor motorrevisiebedrijven zoals die van jou. Deze wet vereist dat voor iedere specifieke kernactiviteit, zoals het reviseren van verbrandingsmotoren of gasturbines, een aparte vergunning moet worden aangevraagd. Het proces vereist diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. 

Kernactiviteiten binnen jouw sector

Bij motorrevisie omvat jouw kernactiviteit het demonteren, controleren, reinigen en indien nodig vervangen van onderdelen van verbrandingsmotoren of gasturbines. Dit proces kan diverse milieubelastende activiteiten met zich meebrengen, waaronder: 

  • Stralen en schoonbranden van metalen, waardoor fijnstof en andere verontreinigende stoffen kunnen vrijkomen. 
  • Lassen en solderen van metalen, wat kan leiden tot gevaarlijke emissies. 
  • Mechanische en thermische bewerking van metalen en andere materialen. 
  • Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, wat het risico op chemische lozingen met zich meebrengt. 
  • Het onderhouden en repareren van machines en voertuigen, wat vaak gepaard gaat met olielekkages en andere vervuilende stoffen. 
  • Proefdraaien van motoren, wat noodzakelijk is om de functionaliteit na revisie te testen, maar ook geluidsoverlast kan veroorzaken. 

Vergunningen en milieuvoorschriften

Voor activiteiten zoals het proefdraaien van motoren, waarbij geluid een belangrijk aspect is, is een omgevingsvergunning vereist. Dit komt door de potentiële overlast die deze activiteit kan veroorzaken op industrieterreinen. Bovendien kunnen andere milieubelastende activiteiten binnen jouw bedrijf overlappen met vergunningplichtige activiteiten, waardoor de noodzaak voor een uitgebreide vergunninganalyse ontstaat. 

Hoe AdbLOM jouw motorrevisiebedrijf kan ondersteunen

Als gespecialiseerd milieuadviesbureau biedt AdbLOM essentiële ondersteuning aan motorrevisiebedrijven bij het aanvragen van de benodigde vergunningen en het naleven van de milieuvoorschriften. Wij staan klaar om je te helpen bij het implementeren van duurzame bedrijfspraktijken die de milieueffecten van jouw activiteiten verminderen.

Onze aanpak omvat:

  • Vermindering van energiegebruik: We optimaliseren jouw processen en adviseren over het gebruik van energie-efficiënte apparatuur om zo het energieverbruik aanzienlijk te reduceren.
  • Minimalisatie van geluidsoverlast: Door akoestische maatregelen te implementeren, helpen wij jouw bedrijf om de impact van geluid op de omgeving te minimaliseren.
  • Veilig omgaan met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS): Wij begeleiden je in het treffen van maatregelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken, waardoor de veiligheid binnen je bedrijf toeneemt.

Bij AdbLOM geloven we dat jouw motorrevisiebedrijf niet alleen aan de milieuvoorschriften kan voldoen, maar ook actief kan bijdragen aan een beter milieu. Neem contact met ons op voor een op maat gemaakte oplossing die niet alleen helpt bij de groei van jouw bedrijf, maar ook je ecologische voetafdruk vermindert. Samen werken we aan een duurzamere en verantwoordelijkere toekomst.

 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl