Onderhoudswerkplaats voor vliegtuigen 

Onderhoudswerkplaats voor vliegtuigen 

Bij AdbLOM begrijpen we hoe uitdagend de milieuwetgeving kan zijn, zeker voor ondernemers die actief zijn in de luchtvaartsector. Onderhoudswerkplaatsen voor vliegtuigen, inclusief helikopters en zweefvliegtuigen, staan voor significante milieu-uitdagingen. De activiteiten die in deze werkplaatsen plaatsvinden, van onderhoud en reparatie tot tanken, kunnen leiden tot bodem- en luchtverontreiniging en een hoog energiegebruik. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de regels voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen veranderd. Het is nu vereist dat voor elke specifieke kernactiviteit een aparte vergunning wordt aangevraagd, wat een grondige kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften noodzakelijk maakt. 

Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

De kernactiviteiten in jouw sector omvatten het onderhouden, repareren, schoonmaken en tanken van allerlei luchtvaartuigen. Deze activiteiten brengen diverse milieu-uitdagingen met zich mee: 

  • Lassen en solderen van metalen, activiteiten die schadelijke dampen kunnen vrijlaten indien niet correct beheerd. 
  • Mechanische en thermische bewerking van metalen, processen die potentieel gevaarlijke emissies en afvalstoffen kunnen produceren. 
  • Reinigen, lijmen en coaten van materialen, wat chemische lozingen kan veroorzaken als de juiste voorzorgsmaatregelen niet worden genomen. 
  • Onderhoud en reparatie van verbrandingsmotoren, wat kan leiden tot olielekkages en andere vervuilende stoffen. 
  • Verwerken van polyesterhars in de reparatie van vliegtuigonderdelen, een proces dat speciale zorg vereist om milieuverontreiniging te voorkomen. 
  • Tanken van vliegtuigen, zowel kleinschalig als grootschalig, wat strikte controles vereist om lekkage en verdamping te voorkomen. 

Regelgeving en vergunningen

De nieuwe Omgevingswet vereist dat alle milieubelastende activiteiten binnen jouw werkplaatsen een specifieke vergunning nodig hebben. Dit omvat niet alleen de directe activiteiten zoals reparatie en onderhoud, maar ook ondersteunende processen zoals het opslaan van goederen en het hanteren van gevaarlijke stoffen. 

Hoe AdbLOM jou kan helpen

Bij AdbLOM zijn we gespecialiseerd in het bieden van deskundig advies en ondersteuning bij het navigeren door de milieuvoorschriften. Wij kunnen jou helpen bij: 

  • Het aanvragen van de juiste vergunningen voor jouw activiteiten, zodat je voldoet aan alle nieuwe wettelijke vereisten. 
  • Het implementeren van best practices voor milieubeheer, waaronder methoden voor het verminderen van emissies, het optimaliseren van energiegebruik en het minimaliseren van afval. 
  • Duurzaamheidsadvies, om jouw energieverbruik te verminderen en je operationele efficiëntie te verhogen, wat niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor je bottom line. 

Jouw partner voor een duurzame toekomst

Kies voor AdbLOM en zorg ervoor dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan de huidige milieuwetgeving, maar ook klaar is voor de toekomst. Wij begrijpen de specifieke uitdagingen waarmee luchtvaartonderhoudswerkplaatsen geconfronteerd worden en bieden praktische oplossingen die helpen deze uitdagingen te overwinnen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek, en zet de eerste stap naar een efficiëntere en milieuvriendelijkere bedrijfsvoering. 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl