Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal  

Milieuadvies voor opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal  

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we dat de milieuwetgeving complex is, zeker in sectoren zoals transport, logistiek en de daarbij horende ondersteunende diensten. Dit geldt ook voor jou als je actief bent binnen transportbedrijven, groothandels, en containerterminals. Jouw activiteiten hebben potentieel nadelige effecten op het milieu, waaronder verontreiniging van bodem en lucht, lozingen, een hoog energiegebruik en risico’s rondom omgevingsveiligheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is het verkrijgen van de benodigde vergunningen veranderd. Voor elke kernactiviteit is een specifieke vergunning nodig, wat diepgaande kennis vereist van zowel jouw unieke bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. 

Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Jouw kernactiviteiten omvatten het opslaan van stoffen of goederen, het onderhouden, repareren en schoonmaken van voertuigen, en het opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen. Deze activiteiten zijn essentieel maar brengen significante milieuverplichtingen met zich mee. 

De inhoudelijke milieuregels die jouw activiteiten raken, omvatten onder meer: 

 • Onderhoud en reparatie van motoren en voertuigen. 
 • Tanken en opslaan van diverse brandstoffen zoals LPG, LNG, CNG, en waterstof. 
 • Operaties zoals het wassen van voertuigen en het opslaan van autowrakken. 
 • Het laden en lossen van vaartuigen, en het lozen van koelwater. 

Deze regels zijn bedoeld om milieurisico’s te beheren en te minimaliseren, van geluidsoverlast op industrieterreinen tot de potentieel gevaarlijke emissies van stoffen. 

Vergunningvereisten onder de nieuwe wet

Onder de nieuwe Omgevingswet is een omgevingsvergunning vereist voor: 

 • Opslag van steenkool, ertsen of derivaten daarvan, vanwege de potentieel hoge stuifgevoeligheid. 
 • Het opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen voor meer dan 24 uur of meer dan drie voertuigen. 
 • Activiteiten zoals het begassen of ontgassen van containers, die specifieke voorzieningen vereisen om dampen op te vangen. 
 • Daarnaast valt de opslag van vuurwerk of ontplofbare stoffen en gevaarlijke stoffen die onder de Seveso-richtlijn vallen, ook onder de vergunningplicht. 

 

Hoe AdbLOM jou kan ondersteunen

Bij AdbLOM bieden we deskundig advies en ondersteuning bij het navigeren door deze regelgeving. We kunnen jou helpen met: 

 • Het beoordelen welke vergunningen nodig zijn voor jouw specifieke activiteiten. 
 • Het voorbereiden en indienen van vergunningaanvragen. 
 • Advies over hoe je jouw operaties kunt optimaliseren om aan de milieunormen te voldoen. 
 • Implementeren van duurzaamheidsinitiatieven die jouw energieverbruik verminderen en jouw milieu-impact verlagen. 

Jouw duurzame partner

Kiezen voor AdbLOM betekent samenwerken met een partner die de cruciale rol van jouw bedrijf binnen de logistieke keten erkent en het belang van milieuverantwoordelijkheid begrijpt. Als specialist in milieuadvies voor onder andere opslag- en transportbedrijven, groothandels en containerterminals, staan we klaar om je te ondersteunen bij elke stap richting een duurzamere en compliant toekomst.

Wij bieden maatwerkadvies om je bedrijf te helpen voldoen aan de huidige milieuwetgeving en tegelijkertijd efficiëntie te verbeteren. Dit gaat van het optimaliseren van je operationele processen tot het implementeren van duurzame technologieën die helpen bij het verminderen van jouw ecologische voetafdruk.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe wij jouw bedrijf kunnen assisteren in het navigeren door de complexe uitdagingen van de moderne milieuwetgeving. Samen werken we aan een groenere en meer verantwoorde toekomst.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl