Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen  

Milieuadvies voor het reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen  

Wij kennen de uitdagingen die milieuwetgeving met zich meebrengt, vooral in sectoren zoals transport, logistiek en daarmee verbonden diensten zoals het reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers die gevaarlijke stoffen bevatten. Deze activiteiten kunnen significante schade toebrengen aan het milieu, met risico’s zoals verontreiniging van de bodem, lozingen, inefficiënt energiegebruik en ondoelmatig beheer van afvalstoffen. Sinds de introductie van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de aanpak van vergunningen voor deze bedrijven ingrijpend veranderd. Nu vereist elke kernactiviteit een specifieke vergunning, wat inzicht in zowel jouw unieke bedrijfsprocessen als de relevante milieuvoorschriften noodzakelijk maakt. 

Wat houdt dit in voor jouw bedrijf?

De kernactiviteit binnen jouw sector omvat het inwendig reinigen van opslagtanks of verpakkingen die gevaarlijke stoffen hebben bevat, evenals voertuigen zoals tankwagens, opleggers, aanhangers, tankcontainers en bulkcontainers die gevaarlijke stoffen hebben vervoerd. Deze processen zijn essentieel voor de veiligheid en milieuhygiëne, maar moeten nauwgezet beheerd worden om negatieve effecten op het milieu te minimaliseren. 

Milieuregels en vereisten

De volgende milieuregels zijn op jouw bedrijf van toepassing: 

  • Verduurzaming van het energiegebruik: Inspanningen om energieverbruik efficiënter te maken zijn cruciaal. 
  • Zeer Zorgwekkende Stoffen: Speciale regels zijn van toepassing op het omgaan met gevaarlijke stoffen om risico’s te beheersen. 
  • Emissies in de lucht: Het beheersen van emissies tijdens het reinigingsproces is onderworpen aan strenge regulering. 
  • Geluid op industrieterreinen: Het beperken van geluidsoverlast tijdens het reinigen van opslagtanks is een specifieke vereiste. 

Voor deze activiteiten is een omgevingsvergunning nodig, vooral vanwege de potentieel schadelijke effecten en de complexiteit van de processen. Het lozen van afvalwater afkomstig van deze reinigingsprocessen, vaak een bijproduct van je kernactiviteiten, vereist ook een specifieke aanpak en vergunning. 

Ondersteuning van AdbLOM bij milieuvoorschriften voor het reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen en containers voor gevaarlijke stoffen:

Als jouw milieuadviespartner biedt AdbLOM uitgebreide ondersteuning en praktische oplossingen voor de specifieke uitdagingen waarmee jouw bedrijf geconfronteerd wordt. Onze diensten omvatten:

  • Vergunningaanvragen: Wij beheren het volledige traject van aanvraag tot goedkeuring, zodat jouw bedrijf zonder zorgen aan alle regelgeving voldoet.
  • Advies over beste beschikbare technieken (BBT): We zorgen ervoor dat jouw operaties voldoen aan de strengste milieuvoorschriften door implementatie van de meest geavanceerde en efficiënte technologieën.
  • Duurzaamheidsstrategieën: Wij helpen je energieverbruik te optimaliseren en over te stappen op duurzamere bedrijfsprocessen.
  • Regelmatige controles en audits: We zorgen voor voortdurende evaluaties om te garanderen dat jouw bedrijf blijft voldoen aan de milieuwetgeving.

Jouw route naar een duurzamere bedrijfsvoering

Kiezen voor AdbLOM betekent samenwerken met een team van toegewijde experts die diepgaande kennis combineren met een praktische aanpak. Dit stelt ons in staat jouw bedrijf te begeleiden naar volledige naleving van milieuvoorschriften en verhoogde duurzaamheid. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe wij jou kunnen bijstaan in het navigeren door de milieuwetgeving en het optimaliseren van jouw bedrijfsprocessen. Samen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf niet alleen aan de wet voldoet, maar ook bijdraagt aan een schonere en veiligere wereld.

 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl