Spoorwegemplacementen

Spoorwegemplacementen

Voor sectoren zoals transport en logistiek is de milieuwetgeving complex en uitdagend, weten we bij AdbLOM. Dit geldt ook voor jou als je betrokken bent bij het beheer of de exploitatie van spoorwegemplacementen. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke impact hebben op het milieu, met name door verontreiniging van de bodem, geluidsoverlast, en risico’s voor externe veiligheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Sinds de introductie van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de procedures voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen aangepast. Voor iedere kernactiviteit binnen jouw operatie is nu een specifieke vergunning vereist, wat een diepgaande kennis van zowel de unieke bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften noodzakelijk maakt.

De kernactiviteit van spoorwegemplacement

De kernactiviteit van jouw werk betreft het exploiteren van een spoorwegemplacement. Zo’n emplacement bestaat uit meerdere sporen die door wissels met elkaar verbonden zijn. Hier stoppen, starten of eindigen treinen, en worden diverse handelingen met spoorvoertuigen uitgevoerd. Dit is een cruciale hub in het spoornetwerk waar veel activiteiten samenkomen die van invloed kunnen zijn op het milieu.

Milieuregels die van toepassing zijn

Bij deze kernactiviteit horen specifieke milieuregels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) die ontworpen zijn om de impact van jouw activiteiten te beheersen en te minimaliseren. Belangrijke regels omvatten het verwijderen van graffiti, het opslaan van goederen, en initiatieven voor de verduurzaming van het energiegebruik. Elk van deze activiteiten moet nauwgezet worden beheerd om te voldoen aan zowel lokale als nationale milieustandaarden.

Vergunningsvereisten voor spoorwegemplacement

Voor spoorwegemplacementen is een omgevingsvergunning essentieel, inclusief voor alle functioneel ondersteunende activiteiten die op dezelfde locatie worden uitgevoerd. Dit omvat een breed scala van operaties, van het dagelijks beheer tot specifieke handelingen die potentieel een impact kunnen hebben op het milieu.

Het is belangrijk op te merken dat bepaalde activiteiten, zoals het laten rijden of opstellen van spoorvoertuigen waarbij geluid een factor is, vallen onder specifieke regelgeving. Deze activiteiten zijn onderhevig aan omgevingswaarden voor geluidproductieplafonds, die helpen de geluidsemissies binnen veilige en aanvaardbare grenzen te houden.

Duurzaam spoorwegbeheer met AdbLOM

AdbLOM, als expert in milieuadvies, staat klaar om jou te ondersteunen bij het navigeren door de complexe regelgeving van spoorwegemplacementen. Onze diensten omvatten vergunningsbeheer, waarbij we je begeleiden bij het aanvragen en beheren van de vereiste omgevingsvergunningen, milieuadvies om jouw operaties te optimaliseren voor naleving van strenge milieunormen, en het implementeren van duurzaamheidsstrategieën die energie-efficiëntie bevorderen en kosten kunnen besparen. Kiezen voor samenwerking met AdbLOM betekent kiezen voor een toegewijd team dat ervaring combineert met innovatieve oplossingen om jouw spoorwegemplacement vooruit te helpen in compliance en duurzaamheid. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend gesprek over hoe wij jouw spoorwegemplacement kunnen helpen voldoen aan de nieuwste milieuwetgeving en operationele efficiëntie kunnen verbeteren. Samen werken we aan een veiliger en duurzamer spoorwegnetwerk.

 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl