Tankplaats voor schepen

Milieuadvies voor tankplaats voor schepen

Bij AdbLOM weten we dat de complexiteit van milieuwetgeving unieke uitdagingen met zich meebrengt voor specifieke sectoren zoals die van de bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke milieu-impact hebben door lozingen, het gebruik van energie en mogelijke risico’s door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Met de recente invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn de regels voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen aangescherpt. Voor jou als beheerder van een bunkerstation of tankplaats betekent dit dat voor elke afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning aangevraagd moet worden. Deze nieuwe aanpak vereist gedegen kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften.

Kernactiviteiten in jouw sector

Jouw hoofdactiviteit omvat het tanken van schepen op vaste locaties, zoals bunkerstations aan wal of op drijvende bouwsels. Het gaat hierbij niet alleen om het voorzien van brandstof tijdens het varen, maar specifiek om de operaties op vaste punten. Deze stations zijn cruciaal voor de bevoorrading van zowel beroeps- als pleziervaartuigen, die veelal diesel en soms benzine gebruiken. De aanwezigheid van benzine voegt een extra risicodimensie toe aan jouw activiteiten vanwege de grotere ontvlambaarheid in vergelijking met diesel.

Toepasselijke milieuvoorschriften

De volgende regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn relevant voor jouw operaties:

  • Tanken en opslaan van LNG en CNG: Deze activiteiten vragen om strenge veiligheidsmaatregelen en milieucontroles.
  • Opslaan van brandstoffen in bunkerstations: Specifieke eisen voor de opslag van grote hoeveelheden brandstof, vooral wanneer deze gevaarlijke stoffen bevatten.
  • Kleinschalig en grootschalig tanken van vaartuigen: Elk van deze vereist verschillende benaderingen in termen van milieuveiligheid en -regulering.
  • Laden en lossen van vaartuigen: Deze activiteit moet zorgvuldig worden beheerd om milieuschade te voorkomen.

Voor deze en andere activiteiten is vaak een omgevingsvergunning vereist, vooral wanneer er meer dan 25 m3 aan gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen of wanneer er wordt getankt met LPG, LNG of waterstof.

Hoe AdbLOM jou kan helpen

AdbLOM biedt gespecialiseerde ondersteuning om te zorgen dat jouw bunkerstation of tankplaats voldoet aan de nieuwste milieuwetgeving. Wij kunnen je helpen met:

  • Het aanvragen van omgevingsvergunningen: Onze experts zorgen voor een soepele en conforme vergunningsaanvraag, afgestemd op jouw specifieke behoeften.
  • Implementatie van de beste beschikbare technieken (BBT): Wij adviseren over de meest geavanceerde en efficiënte technieken om de impact op het milieu te minimaliseren.
  • Duurzaamheidsstrategieën en energiebeheer: Optimaliseer jouw energieverbruik en verminder de ecologische voetafdruk van jouw activiteiten.
  • Compliance monitoring en audits: Regelmatige controles om te verzekeren dat jouw operaties blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Jouw traject naar naleving en milieubeheer op jouw tankplaats voor schepen

Kies voor AdbLOM en je kiest voor een partner die de cruciale rol begrijpt van strikte naleving van milieuvoorschriften voor het welzijn van jouw bedrijf. Wij zijn hier om jou te begeleiden naar een meer duurzame en regelconforme toekomst op elke stap van de weg. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe wij kunnen bijdragen aan het succes van jouw onderneming. Laten we samenwerken voor een veiliger en schonere maritieme omgeving.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl