Tankstations

Milieuadvies voor tankstations

Bij AdbLOM zijn we volledig op de hoogte van de complexiteiten rondom milieuwetgeving in de transport- en logistieksector. Dat geldt zeker ook voor tankstations. Deze essentiële faciliteiten dragen bij aan de mobiliteit die de moderne samenleving vereist, maar ze kunnen ook nadelige effecten hebben op het milieu, zoals bodem- en luchtverontreiniging, lozingen, energieconsumptie, en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Met de recente implementatie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn de procedures voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen aangescherpt. Voor jou als beheerder van een tankstation is het nu cruciaal dat voor elke kernactiviteit een specifieke vergunning wordt aangevraagd. Dit vereist een grondige kennis van zowel jouw unieke bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften.

De kernactiviteit van een tankstation

Jouw hoofdactiviteit omvat het aanbieden van tankgelegenheden voor een breed scala aan voertuigen en werktuigen, inclusief personenauto’s, vrachtwagens, bromfietsen, motorfietsen, shovels en tractors. Dit geldt voor alle publiek toegankelijke tankstations. Tankinstallaties die alleen voor eigen bedrijfsvoertuigen worden gebruikt, vallen onder een andere regelgeving, namelijk paragraaf 3.8.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Relevante milieuregels voor tankstations

De operationele aspecten van jouw tankstation zijn onderhevig aan specifieke milieuregels uit het Bal, die ontworpen zijn om de milieu-impact van deze activiteiten te beheersen. Hier zijn enkele van de belangrijkste regels die je moet kennen:

  • Tanken en opslaan van LPG, LNG, en waterstof: Deze activiteiten vereisen bijzondere aandacht vanwege de hoge risico’s en strenge veiligheidsmaatregelen.
  • Kleinschalig en grootschalig tanken: Afhankelijk van de schaal kunnen verschillende voorschriften van toepassing zijn, die zorgen voor veilige en milieuvriendelijke operaties.
  • Wasstraat of wasplaats: Deze faciliteiten moeten voldoen aan regels om watervervuiling te voorkomen en het gebruik van water te optimaliseren.

Vergunningsvereisten

Onder de nieuwe Omgevingswet is een omgevingsvergunning vereist voor specifieke activiteiten zoals het tanken van LNG of waterstof. Dit is vanwege de potentiële risico’s die deze stoffen met zich meebrengen. Bovendien kan jouw tankstation te maken hebben met andere vergunningplichtige milieubelastende activiteiten, afhankelijk van de aard en schaal van je operaties.

Jouw partner voor milieubeheer op tankstations

Door te kiezen voor AdbLOM als jouw partner, investeer je in een samenwerking die niet alleen gericht is op naleving, maar ook op het verhogen van de duurzaamheid en efficiëntie van jouw bedrijf. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek over hoe wij jouw tankstation kunnen helpen om te voldoen aan de nieuwste milieuwetgeving en tegelijkertijd de operationele efficiëntie te verbeteren. Laten we samen werken aan een groenere toekomst.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl