Handelingen met bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte

Milieubeleid voor handelingen met bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte

Wij begrijpen dat de milieuwetgeving vaak complex en verwarrend kan zijn, vooral voor bedrijven die zich bezighouden met handelingen met bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke risico’s voor het milieu met zich meebrengen en leiden tot ernstige milieuschade. Bij AdbLOM staan wij klaar om je door deze ingewikkelde regelgeving te gidsen en te zorgen dat je aan alle vereisten voldoet. 

Wat zijn handelingen met bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte?

Deze milieubelastende activiteit omvat een aantal specifieke handelingen, waaronder: 

 • Opslaan van meer dan 50 ton gevaarlijk afval: Dit gebeurt op een andere locatie dan de locatie van productie en ook het scheiden van dit gevaarlijk afval valt hieronder. 
 • Opslaan van meer dan 45 m³ bedrijfsafval: Dit gebeurt eveneens op een andere locatie dan de locatie van productie en het scheiden van dit afval is ook onderdeel van de activiteit. 
 • Verdichten van gevaarlijke afvalstoffen: Dit kan inhouden dat gevaarlijk afval wordt samengeperst om ruimte te besparen. 
 • Mengen van afvalstoffen: Dit kan gebeuren met zowel gevaarlijke afvalstoffen als bedrijfsafvalstoffen, zowel op de locatie van productie als elders. Het mengen kan betrekking hebben op het combineren van afvalstoffen met niet-afval of met ander afval. 
 • Mengen van procesafhankelijk industrieel afval: Dit betreft afval van productieprocessen dat op verschillende manieren wordt gecombineerd. 
 • Mengen van te storten afvalstoffen: Dit gebeurt om het afval klaar te maken voor storting. 

Welke milieuregels gelden voor deze activiteiten?

Voor bedrijven die zich bezighouden met handelingen met bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte zijn er specifieke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van toepassing. Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van de relevante regels: 

 • Opslaan van afvalstoffen: Voor handelingen met bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte geldt de specifieke paragraaf uit het Bal die betrekking heeft op het opslaan van afvalstoffen. Deze regels zijn van toepassing als de activiteit niet vergunningplichtig is. 

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor de activiteit van handelingen met bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte geldt een vergunningplicht. Dit is essentieel voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze vergunningplicht, zoals: 

 • Opslaan en samenvoegen van grond van kwaliteitsklasse landbouw/natuur, wonen of industrie 
 • Opslaan en samenvoegen van baggerspecie van kwaliteitsklasse niet verontreinigd, licht verontreinigd of matig verontreinigd 
 • Opslaan van maximaal 600 m³ groenafval dat een bedrijfsafvalstof is 
 • Opslaan van maximaal 45 m³ per stroom gescheiden gehouden bedrijfsafvalstoffen 
 • Scheiden van afvalstoffen als voor het opslaan van die afvalstoffen geen omgevingsvergunning is vereist 

Wat kan AdbLOM voor jouw bedrijf betekenen?

Onze diepgaande kennis van de milieuwetgeving en onze praktijkervaring in verschillende sectoren maken ons tot de ideale partner voor bedrijven die zich bezighouden met afvalbeheer. Wij begrijpen dat elke organisatie uniek is en bieden daarom oplossingen die specifiek op jouw behoeften zijn afgestemd. Of je nu hulp nodig hebt bij het verkrijgen van vergunningen, het ontwikkelen van afvalbeheerstrategieën of het naleven van complexe regelgeving, wij staan voor je klaar. 

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij jou kunnen ondersteunen bij het navigeren door de milieuwetgeving en het verbeteren van je milieuprestaties. Samen werken we aan een duurzame toekomst! 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl