Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen 

Milieubeleid voor oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen 

Het voldoen aan milieuwetgeving kan ingewikkeld zijn, vooral voor bedrijven die zich bezighouden met oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke schade aan het milieu veroorzaken, zoals bodem- en luchtverontreiniging en ongewenste lozingen. Bij milieuadviesbureau AdbLOM zijn we gespecialiseerd in het helpen van bedrijven zoals het jouwe om deze uitdagingen het hoofd te bieden en te voldoen aan alle relevante regelgeving. 

Omgevingswet en vergunningen voor oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen

Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn de procedures voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen veranderd. Onder deze nieuwe regelgeving moet voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning worden aangevraagd. Dit vereist een grondige kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. Onze experts bij AdbLOM zijn gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven door deze complexe processen en zorgen ervoor dat je aan alle vereisten voldoet. 

Wat valt onder oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen?

De milieubelastende activiteit oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen is vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betreft bedrijfstakoverstijgende activiteiten waarbij een IPPC-installatie wordt gebruikt voor het behandelen van oppervlakken van stoffen, voorwerpen of producten met organische oplosmiddelen. 

Typische processen in deze categorie zijn: 

 • Appreteren 
 • Bedrukken 
 • Aanbrengen van een laag 
 • Ontvetten 
 • Vochtdicht maken 
 • Lijmen 
 • Verven 
 • Reinigen 
 • Impregneren 

Het gebruik van oplosmiddelen moet meer dan 150 kg organisch oplosmiddel per uur of meer dan 200 ton per jaar bedragen. 

Milieuregels voor oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen

Voor de milieubelastende activiteit van oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen gelden specifieke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels zijn van toepassing op de gehele activiteit, inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten. Hier zijn de belangrijkste regels die van toepassing zijn: 

 • Oplosmiddeleninstallatie: Het gebruik en beheer van oplosmiddelen moeten voldoen aan strikte richtlijnen om de impact op het milieu te minimaliseren. 
 • Eindonderzoek bodem: Na afloop van de activiteiten moet er een grondig onderzoek worden uitgevoerd om eventuele bodemverontreiniging vast te stellen en te beheersen. 
 • PRTR (Pollutant Release and Transfer Register): Bedrijven moeten nauwkeurig verslag doen van alle uitstoot en afvalstoffen om de milieueffecten transparant te houden. 
 • Zeer Zorgwekkende Stoffen: Bij vergunningplichtige activiteiten moet extra aandacht worden besteed aan de omgang met stoffen die als zeer zorgwekkend worden beschouwd. 
 • Emissies in de lucht: Bedrijven moeten maatregelen treffen om de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht te minimaliseren. 

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Voor de milieubelastende activiteit oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen is een omgevingsvergunning vereist. Dit geldt ook voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater. De vergunningplicht is noodzakelijk vanwege de Richtlijn industriële emissies, die strenge eisen stelt aan de beheersing van milieuverontreiniging door industriële activiteiten. 

AdbLOM: uw partner voor oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen

Bij AdbLOM bieden we op maat gemaakte oplossingen voor bedrijven die zich bezighouden met oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen. Onze diensten zijn afgestemd op jouw specifieke behoeften en bedrijfsomstandigheden. We adviseren je over de beste strategieën om aan de milieuwetgeving te voldoen en begeleiden je bij het opstellen van vergunningsaanvragen. Daarnaast voeren we grondige milieu-audits uit om te zorgen dat jouw activiteiten voldoen aan de geldende normen en wetgeving. Ook bieden we trainingen aan voor jou en je personeel, zodat iedereen op de hoogte is van de nieuwste regelgeving en best practices op het gebied van milieubeheer. Ons team van deskundige adviseurs, met jarenlange ervaring, staat klaar om je te helpen met al je vragen en zorgen rondom milieuwetgeving en vergunningen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Samen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan alle regelgeving, zodat jij je kunt richten op wat echt belangrijk is: jouw bedrijfsvoering. Bij AdbLOM maken we milieuadvies eenvoudig en toegankelijk. Vertrouw op onze expertise en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen bij al je milieuvraagstukken.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl