Bedrijven die waterplanten of -dieren telen en kweken

Milieuadvies voor bedrijven die waterplanten of -dieren telen en kweken

Vrijwel iedereen in de agrarische sector heeft te maken met milieuregels, dus ook bedrijven die waterplanten of -dieren telen of kweken. Bij AdbLOM weten we dat deze activiteiten aanzienlijke milieu-uitdagingen met zich mee kunnen brengen, zoals lozingen en hoog energieverbruik. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Kernactiviteiten in de teelt en kweek van waterplanten en -dieren

Als jouw bedrijf actief is in de teelt en kweek van waterplanten en -dieren, vallen jouw kernactiviteiten onder verschillende categorieën, waaronder:

 • Het kweken van consumptievis: Dit betreft de intensieve aquacultuur van vissoorten die voor consumptie worden geteeld.
 • Het kweken van ongewervelde waterdieren: Dit omvat bijvoorbeeld de kweek van schelpdieren.
 • Het telen van waterplanten: Dit betreft de teelt van planten die in of op water groeien.

Er zijn uitzonderingen op de regels voor het telen en kweken van waterplanten of -dieren. De regels uit paragraaf 3.6.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gelden niet als deze activiteiten alleen worden verricht:

 • In een oppervlaktewaterlichaam
 • Voor educatieve doelen
 • Bij onderzoeksinstellingen
 • Voor sport- of recreatiedoeleinden
 • Bij detailhandel

Milieuregels voor de teelt en kweek van waterplanten en -dieren

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • PRTR bij een PRTR-installatie voor intensieve aquacultuur, met een productiecapaciteit van 1.000 ton vis of schelpdieren per jaar of meer: Rapporteer nauwkeurig over de uitstoot van vervuilende stoffen.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Beperk energieverbruik en stimuleer duurzame energiebronnen.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor bepaalde activiteiten in de teelt en kweek van waterplanten en -dieren is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Dit geldt onder andere voor:

 • Het kweken van consumptievis: Intensieve viskwekerijen hebben vaak een grote impact op het milieu.
 • Het kweken van ongewervelde waterdieren: Dit omvat bijvoorbeeld de kweek van schelpdieren die voor consumptie worden geteeld.
 • Het telen van waterplanten: Grootschalige teelt van waterplanten kan aanzienlijke milieueffecten hebben.

Bij de genoemde vergunningplichtige activiteiten geldt ook een vergunningplicht voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater. Vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf, waarvoor ook een vergunningplicht kan gelden.

Waarom kiezen voor AdbLOM?

Bij AdbLOM begrijpen we dat elke onderneming uniek is en specifieke uitdagingen kent, zoals in de sector voor het telen en kweken van waterplanten en -dieren. Daarom bieden wij oplossingen die nauwkeurig zijn afgestemd op jouw bedrijfsvoering, zodat je voldoet aan de geldende milieuwetgeving. Met onze expertise zorgen we ervoor dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan de huidige regelgeving, maar ook voorbereid is op toekomstige veranderingen. Dit geeft je de zekerheid dat jouw bedrijfsvoering milieuvriendelijk en duurzaam is.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl