Telen van gewassen in een gebouw

Milieuadvies voor ondernemingen die gewassen telen in een gebouw

Bedrijven die gewassen in een gebouw telen hebben, net als veel andere bedrijven in de agrarische sector, te maken met complexe milieuwetten. We weten bij AdbLOM dat de activiteiten van deze bedrijven aanzienlijke milieu-uitdagingen met zich meebrengen, zoals lozingen en hoog energieverbruik. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Kernactiviteiten in de teelt van gewassen in een gebouw

Als jouw bedrijf actief is in de teelt van gewassen in een gebouw, dan richt je je op zogenaamde bedekte teelten. Dit kan plaatsvinden in een schuur, gebouw of schuurkas. Een kas zelf valt hier echter niet onder. Enkele voorbeelden van deze kernactiviteiten zijn:

 • Witlof trekken: Dit betreft de teelt van witlof in het donker om de kenmerkende bleke kleur te behouden.
 • Paddenstoelenteelt: Dit omvat de kweek van verschillende soorten paddenstoelen in een gecontroleerde omgeving.
 • Teelt van kiemgroenten zoals taugé: Dit betreft de productie van snelgroeiende groenten in een vochtig en donker milieu.
 • Broeien van bollen in schuurkassen: Dit proces stimuleert de groei van bloembollen onder specifieke omstandigheden.

Milieuregels voor de teelt van gewassen in een gebouw

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • Kleinschalig en grootschalig tanken: Voorkom lekkages en milieuschade bij tankactiviteiten.
 • Aanmaken of via vaste leidingen transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen: Zorg voor veilige en milieuvriendelijke methoden.
 • Behandelen van geoogste gewassen met gewasbeschermingsmiddelen: Minimaliseer de impact op het milieu.
 • Reinigen van verpakkingen voor biologisch en niet-biologisch geteelde gewassen: Voorkom verontreiniging tijdens het reinigingsproces.
 • Lozen van afvalwater bij het telen van gewassen in een gebouw: Beheer afvalwaterstromen op een verantwoorde manier.
 • Opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie: Voorkom milieuschade door juiste opslag.
 • Opslaan van gebruikt substraatmateriaal: Zorg voor veilige opslag en verantwoorde afvoer.
 • Composteren en opslaan van groenafval: Beheer groenafval op een milieuvriendelijke manier.
 • Reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten: Voorkom verontreiniging tijdens het reinigingsproces.
 • Vullen van gasflessen met propaan of butaan: Zorg voor veilige vulprocessen en minimaliseer emissies.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Beperk energieverbruik en stimuleer duurzame energiebronnen.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor de kernactiviteit van het telen van gewassen in een gebouw geldt geen vergunningplicht. Echter, vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf waarvoor wel een vergunningplicht kan gelden. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de opslag van gevaarlijke stoffen, of specifieke milieubelastende processen. In hoofdstuk 2, 4 en 5 van het Bal staat per activiteit aangegeven of het bedrijf nog andere informatie moet aanleveren.

Hoe kan AdbLOM jouw teeltbedrijf in gebouwen helpen?

Bij AdbLOM staan we klaar om jouw teeltbedrijf in gebouwen te ondersteunen bij het navigeren door de complexe milieuregelgeving. Ons team van experts biedt een breed scala aan diensten om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan alle vereisten, maar ook optimaal voorbereid is op toekomstige veranderingen.

Wij voeren een grondige analyse uit van jouw teeltactiviteiten en bieden op maat gemaakt advies over de benodigde vergunningen en milieueisen, specifiek afgestemd op de unieke behoeften van jouw indoor teeltbedrijf. We zorgen ervoor dat alle noodzakelijke documentatie nauwkeurig en tijdig wordt ingediend, zodat jouw vergunningsproces soepel en efficiënt verloopt.

Onze specialisten voeren diepgaande milieu-audits uit om te garanderen dat jouw bedrijf aan alle geldende milieuwetgeving voldoet, waardoor je eventuele risico’s proactief kunt aanpakken. Daarnaast bieden wij gerichte trainingen en educatieprogramma’s aan voor jouw personeel, gericht op milieubewustzijn en naleving van milieuregels. Zo blijft iedereen binnen jouw organisatie op de hoogte van de beste praktijken en de nieuwste regelgeving.

Bij AdbLOM begrijpen we dat elk indoor teeltbedrijf uniek is en zijn eigen specifieke uitdagingen kent. Daarom bieden wij oplossingen die precies zijn afgestemd op jouw bedrijfsvoering. Onze expertise zorgt ervoor dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan de huidige milieuwetgeving, maar ook klaar is voor toekomstige veranderingen. Dit biedt jou de zekerheid dat jouw bedrijfsvoering zowel milieuvriendelijk als duurzaam is, zodat je met een gerust hart kunt blijven groeien en innoveren.

Kies voor AdbLOM en ervaar de voordelen van een partner die jouw unieke behoeften begrijpt en je helpt om duurzaam en milieuvriendelijk te blijven in de voortdurend veranderende wereld van indoor teelt.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl