Gevaarlijke stoffen

branches-gevaarlijke-stoffenOpslag, overslag en verwerking van gevaarlijke stoffen is een belangrijk onderdeel binnen de Milieuwetgeving. Het naleven van deze wetgeving is een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering voor ondernemingen en sectoren die hiermee te maken hebben. Denk aan verfproducenten, chemische industrie, bestrijdingsmiddelenfabrikanten en groothandels in verf.

PGS15
Die importantie is terecht, want het gaat hier immers niet alleen om de veiligheid binnen het bedrijf, maar ook voor mens, dier en milieu in de (directe) omgeving. Risico’s op gevaarlijke situaties moeten dan ook zoveel mogelijk worden voorkomen. PGS15 is een belangrijke leidraad hierin.

Strengere eisen
De wet- en regelgeving is de laatste jaren al aanzienlijk aangescherpt en blijft aan verandering onderhevig. Steeds meer bedrijven krijgen te maken met strengere eisen en verscherpt toezicht. Onzorgvuldig handelen en het niet voldoen aan de milieuwetgeving kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering.

AdbLOM voorkomt problemen
Wilt u problemen voorkomen en risico’s optimaal beheersen? AdbLOM heeft de specialisten in huis die u wegwijs maken binnen alle complexe wet- en regelgeving. Wij onderzoeken uw bedrijfssituatie en maken indien nodig een milieuadviesplan met door te voeren maatregelen en een kosten-baten analyse.

Milieuabonnement
Wilt u blijvend ontzorgd worden van milieuaspecten binnen uw bedrijfsvoering? Neem dan eenmilieuabonnement af bij AdbLOM . Dan bent u tegen een vast maandbedrag verzekerd van de beste milieuzorg- en monitoring binnen uw bedrijf. Een veilig idee!

Voordelen AdbLOM:

  • specialist in complexe wet- en regelgeving
  • risicobeheersing op maat
  • milieuadviesplan met heldere aanbevelingen en kostenbesparing
  • milieuzorg binnen uw bedrijf in vertrouwde handen met milieuabonnement